Tổng hợp bài viết tại Tra Cứu Thuốc Tây

Tổng hợp bài viết tại Tra Cứu Thuốc Tây

Tổng hợp bài viết tại Tra Cứu Thuốc Tây

stt Tillte link
1 Thuốc white petrolatum là gì? – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/thuoc-white-petrolatum-la-gi/
2 Tagamet HB 200® là thuốc gì? – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/tagamet-hb-200-la-thuoc-gi/
3 Salmeterol là gì? – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/salmeterol-la-gi/
4 BIPERIDEN Ðiều trị bệnh Parkinson nguyên phát, hội chứng Parkinson – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/biperiden-dieu-tri-benh-parkinson-nguyen-phat-hoi-chung-parkinson/
5 Thuốc ranitidine là gì? – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/thuoc-ranitidine-la-gi/
6 Thuốc Efferalgan® là gì? – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/thuoc-efferalgan-la-gi/
7 Salbutamol là gì? – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/salbutamol-la-gi/
8 BUPIVACAIN HYDROCLORID Gây tê từng lớp để mổ, và cả làm giảm đau sau mổ – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/bupivacain-hydroclorid-gay-te-tung-lop-de-mo-va-ca-lam-giam-dau-sau-mo/
9 Thuốc Lamisil® là gì? – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/thuoc-lamisil-la-gi/
10 AXID thuốc gì? Công dụng và giá thuốc AXID – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/axid-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-axid/
11 Caffox® là thuốc gì? – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/caffox-la-thuoc-gi/
12 Thuốc Hemohes® là gì? – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/thuoc-hemohes-la-gi/
13 UPSA C Calcium® là thuốc gì? – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/upsa-c-calcium-la-thuoc-gi/
14 Tanatril® là thuốc gì? – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/tanatril-la-thuoc-gi/
15 BRISTOPEN injectable – oral thuốc gì? Công dụng và giá thuốc BRISTOPEN injectable – oral – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/bristopen-injectable-oral-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-bristopen-injectable-oral/
16 Thuốc nalmefene là gì? – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/thuoc-nalmefene-la-gi/
17 Thuốc xantinol nicotinate là gì? – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/thuoc-xantinol-nicotinate-la-gi/
18 Thuốc efalizumab là gì? – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/thuoc-efalizumab-la-gi/
19 Thuốc macrogol là gì? – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/thuoc-macrogol-la-gi/
20 Ofloxacin là gì? – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/ofloxacin-la-gi/
21 BROMOCRIPTIN – Richter thuốc gì? Công dụng và giá thuốc BROMOCRIPTIN – Richter – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/bromocriptin-richter-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-bromocriptin-richter/
22 Halcinonide là thuốc gì? – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/halcinonide-la-thuoc-gi/
23 Tai & miệng / họng Archives – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/tai-mieng-hong/
24 AUGMENTIN oral thuốc gì? Công dụng và giá thuốc AUGMENTIN oral – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/augmentin-oral-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-augmentin-oral/
25 Paclitaxel là gì? – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/paclitaxel-la-gi/
26 AUGMENTIN inj thuốc gì? Công dụng và giá thuốc AUGMENTIN inj – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/augmentin-inj-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-augmentin-inj/
27 Thuốc fenoldopam là gì? – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/thuoc-fenoldopam-la-gi-2/
28 Calcipotriol là gì? – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/calcipotriol-la-gi/
29 ATUSSIN thuốc gì? Công dụng và giá thuốc ATUSSIN – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/atussin-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-atussin/
30 Danazol là gì ? – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/danazol-la-gi/
31 Thuốc salicylamide là gì? – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/thuoc-salicylamide-la-gi/
32 Thuốc ramipril là gì? – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/thuoc-ramipril-la-gi/
33 Bacampicillin là gì? – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/bacampicillin-la-gi/
34 Pamidronate là gì? – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/pamidronate-la-gi/
35 Tacozin® là thuốc gì? – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/tacozin-la-thuoc-gi/
36 Ganirelix là gì? – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/ganirelix-la-gi/
37 Gabapentin là gì? – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/gabapentin-la-gi/
38 Urofollitropin là gì? – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/urofollitropin-la-gi/
39 Idarac® là thuốc gì? – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/idarac-la-thuoc-gi/
40 RABIPUR thuốc gì? Công dụng và giá thuốc RABIPUR – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/rabipur-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-rabipur/
41 Thuốc halothan là gì? – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/thuoc-halothan-la-gi/
42 Thuốc L-glutamine là gì? – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/thuoc-l-glutamine-la-gi/
43 Ubidecarenone là gì? – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/ubidecarenone-la-gi/
44 Thuốc Xorim® 750 mg là gì? – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/thuoc-xorim-750-mg-la-gi/
45 Zeffix® là thuốc gì? – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/zeffix-la-thuoc-gi/
46 AXEPIM thuốc gì? Công dụng và giá thuốc AXEPIM – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/axepim-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-axepim/
47 Zaleplon là gì? – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/zaleplon-la-gi/
48 Kali Phosphate là gì? – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/kali-phosphate-la-gi/
49 Thuốc ibopamine là gì? – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/thuoc-ibopamine-la-gi/
50 Hệ thần kinh trung ương Archives – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/he-than-kinh-trung-uong/
51 Thuốc Keflor® là gì? – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/thuoc-keflor-la-gi/
52 Thuốc kháng khuẩn Archives – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/thuoc-khang-khuan/
53 Quinidine là gì? – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/quinidine-la-gi/
54 Bactrim® là thuốc gì? – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/bactrim-la-thuoc-gi/
55 Nafcillin là thuốc gì? – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/nafcillin-la-thuoc-gi/
56 Pantoprazole là gì? – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/pantoprazole-la-gi/
57 Abelcet® là thuốc gì? – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/abelcet-la-thuoc-gi-2/
58 Thuốc Zadaxin® là gì? – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/thuoc-zadaxin-la-gi/
59 Hệ hô hấp Archives – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/he-ho-hap/
60 Rabeprazole là gì? – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/rabeprazole-la-gi/
61 Gelatin là gì? – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/gelatin-la-gi/
62 Bacitracin là gì? – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/bacitracin-la-gi/
63 Famciclovir là gì? – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/famciclovir-la-gi/
64 Idoxuridine là gì? – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/idoxuridine-la-gi/
65 Madiplot® là thuốc gì? – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/madiplot-la-thuoc-gi/
66 AVELOX thuốc gì? Công dụng và giá thuốc AVELOX – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/avelox-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-avelox/
67 Thuốc whey protein là gì? – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/thuoc-whey-protein-la-gi/
68 Quinapril + Hydrochlorothiazide Là Gì? – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/quinapril-hydrochlorothiazide-la-gi/
69 Thuốc febuxostat là gì? – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/thuoc-febuxostat-la-gi/
70 Thuốc Obimin® là gì? – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/thuoc-obimin-la-gi/
71 Dapsone là gì ? – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/dapsone-la-gi/
72 Olmesartan là gì? – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/olmesartan-la-gi/
73 Thuốc mafenide là gì? – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/thuoc-mafenide-la-gi/
74 Nandrolone là gì? – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/nandrolone-la-gi/
75 Kaleorid Lp® là thuốc gì? – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/kaleorid-lp-la-thuoc-gi/
76 Thuốc latamoxef là gì? – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/thuoc-latamoxef-la-gi/
77 BUPRENORPHIN Giảm đau vừa và nặng sau mổ trong nhiều loại phẫu thuật. – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/buprenorphin-giam-dau-vua-va-nang-sau-mo-trong-nhieu-loai-phau-thuat/
78 Thuốc quetiapine là gì? – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/thuoc-quetiapine-la-gi/
79 Thuốc fenoldopam là gì? – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/thuoc-fenoldopam-la-gi/
80 Xanh Methylen là gì? – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/xanh-methylen-la-gi/
81 CAPREOMYCIN Phối hợp với những thuốc chống lao khác để điều trị lao phổi – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/capreomycin-phoi-hop-voi-nhung-thuoc-chong-lao-khac-de-dieu-tri-lao-phoi/
82 Hệ tiêu hóa & gan mật Archives – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/he-tieu-hoa-gan-mat/
83 ACCUPRIL thuốc gì? Công dụng và giá thuốc ACCUPRIL – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/accupril-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-accupril/
84 CYTARABIN Chất độc tế bào, chất chống chuyển hóa, chống ung thư. – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/cytarabin-chat-doc-te-bao-chat-chong-chuyen-hoa-chong-ung-thu/
85 Bamifylline là gì? – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/bamifylline-la-gi/
86 RANTUDIL forte – RANTUDIL retard thuốc gì? Công dụng và giá thuốc RANTUDIL forte – RANTUDIL retard – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/rantudil-forte-rantudil-retard-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-rantudil-forte-rantudil-retard/
87 Cabozantinib là gì? – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/cabozantinib-la-gi/
88 Chưa được phân loại Archives – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/khong-phan-loai/
89 CYCLOPHOSPHAMID Tác nhân alkyl hóa chống ung thư; thuốc giảm miễn dịch. – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/cyclophosphamid-tac-nhan-alkyl-hoa-chong-ung-thu-thuoc-giam-mien-dich/
90 Thuốc Abomacetin® là gì? – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/thuoc-abomacetin-la-gi/
91 Ebastine là gì? – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/ebastine-la-gi/
92 CLORPROMAZIN HYDROCLORID Chống loạn thần, chống nôn, chống loạn vận động. – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/clorpromazin-hydroclorid-chong-loan-than-chong-non-chong-loan-van-dong/
93 BRADOSOL thuốc gì? Công dụng và giá thuốc BRADOSOL – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/bradosol-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-bradosol/
94 PRIMPÉRAN thuốc gì? Công dụng và giá thuốc – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/primperan-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc/
95 Caffox® là thuốc gì? – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/caffox-la-thuoc-gi-2/
96 CYCLOSERIN Kháng sinh. – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/cycloserin-khang-sinh/
97 Thuốc Cabergoline điều trị bệnh vô sinh giá bao nhiêu https://tracuuthuoctay.com/cabergoline-la-gi/
98 ATARAX thuốc gì? Công dụng và giá thuốc ATARAX – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/atarax-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-atarax/
99 Warfarin là gì? – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/warfarin-la-gi/
100 Thuốc Dabigatran điều trị phòng chống đông máu giá bao nhiêu? – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/thuoc-dabigatran-dieu-tri-phong-chong-dong-mau-gia-bao-nhieu/
101 ROCGEL thuốc gì? Công dụng và giá thuốc ROCGEL – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/rocgel-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-rocgel/
102 OPTALIDON thuốc gì? Công dụng và giá thuốc OPTALIDON – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/optalidon-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-optalidon/
103 GEMZAR thuốc gì? Công dụng và giá thuốc GEMZAR – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/gemzar-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-gemzar/
104 ISOFLURAN Thuốc gây mê (dễ bay hơi) https://tracuuthuoctay.com/isofluran-thuoc-gay-me-de-bay-hoi/
105 NACLOF thuốc gì? Công dụng và giá thuốc NACLOF – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/naclof-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-naclof/
106 NOVALGINE thuốc gì? Công dụng và giá thuốc NOVALGINE – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/novalgine-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-novalgine/
107 Balsalazide là gì? – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/balsalazide-la-gi/
108 PROTAMINE SANOFI thuốc gì? Công dụng và giá thuốc – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/protamine-sanofi-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc/
109 LOPRIL thuốc gì? Công dụng và giá thuốc LOPRIL – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/lopril-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-lopril/
110 LOMEXIN thuốc gì? Công dụng và giá thuốc LOMEXIN – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/lomexin-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-lomexin/
111 AZITHROMYCIN Thuốc kháng khuẩn – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/azithromycin-thuoc-khang-khuan/
112 MYDOCALM thuốc gì? Công dụng và giá thuốc MYDOCALM – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/mydocalm-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-mydocalm/
113 UROMITEXAN thuốc gì? Công dụng và giá thuốc UROMITEXAN – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/uromitexan-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-uromitexan/
114 VACCIN THƯƠNG HÀN – TYPHOSUM – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/vaccin-thuong-han-typhosum/
115 ZYPREXA thuốc gì? Công dụng và giá thuốc ZYPREXA – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/zyprexa-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-zyprexa/
116 INTÉTRIX thuốc gì? Công dụng và giá thuốc INTÉTRIX – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/intetrix-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-intetrix/
117 WARFARIN Chống đông máu kháng vitamin K – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/warfarin-chong-dong-mau-khang-vitamin-k/
118 HYPERIUM thuốc gì? Công dụng và giá thuốc HYPERIUM – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/hyperium-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-hyperium/
119 ESORID thuốc gì? Công dụng và giá thuốc ESORID – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/esorid-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-esorid/
120 HYTROL thuốc gì? Công dụng và giá thuốc HYTROL – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/hyposulfene-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-hyposulfene/
121 SUBSYDE-CR thuốc gì? Công dụng và giá thuốc SUBSYDE-CR – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/subsyde-cr-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-subsyde-cr/
122 HOLOXAN thuốc gì? Công dụng và giá thuốc HOLOXAN – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/holoxan-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-holoxan/
123 MUXOL thuốc gì? Công dụng và giá thuốc MUXOL – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/muxol-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-muxol/
124 QUAMATEL thuốc gì? Công dụng và giá thuốc – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/quamatel-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc/
125 SANOFORMINE thuốc gì? Công dụng và giá thuốc SANOFORMINE – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/sanoformine-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-sanoformine/
126 FORTEC thuốc gì? Công dụng và giá thuốc FORTEC – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/fortec-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-fortec/
127 EXOMUC thuốc gì? Công dụng và giá thuốc EXOMUC – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/exomuc-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-exomuc/
128 GINKOR FORT thuốc gì? Công dụng và giá thuốc GINKOR FORT – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/ginkor-fort-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-ginkor-fort/
129 ROSAMPLINE thuốc gì? Công dụng và giá thuốc ROSAMPLINE – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/rosampline-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-rosampline/
130 ROVACOR thuốc gì? Công dụng và giá thuốc ROVACOR – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/rovacor-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-rovacor/
131 PREVACID thuốc gì? Công dụng và giá thuốc – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/prevacid-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc/
132 DUPHALAC thuốc gì? Công dụng và giá thuốc DUPHALAC – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/duphalac-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-duphalac/
133 TRIACANA thuốc gì? Công dụng và giá thuốc TRIACANA – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/triacana-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-triacana/
134 CORTIBION thuốc gì? Công dụng và giá thuốc CORTIBION – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/cortibion-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-cortibion/
135 AMIKLIN – AMIKLIN thuốc gì? Công dụng và giá thuốc AMIKLIN – AMIKLIN – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/amiklin-amiklin-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-amiklin-amiklin/
136 STRESAM thuốc gì? Công dụng và giá thuốc STRESAM – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/stresam-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-stresam/
137 RECOL thuốc gì? Công dụng và giá thuốc RECOL – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/recol-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-recol/
138 DOLFENAL thuốc gì? Công dụng và giá thuốc DOLFENAL – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/dolfenal-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-dolfenal/
139 LIPOVENOES 10% PLR thuốc gì? Công dụng và giá thuốc LIPOVENOES 10% PLR – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/lipovenoes-10-plr-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-lipovenoes-10-plr/
140 OPEDROXIL thuốc gì? Công dụng và giá thuốc OPEDROXIL – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/opedroxil-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-opedroxil/
141 HYDROCORTISON – RICHTER thuốc gì? Công dụng và giá thuốc HYDROCORTISON – RICHTER – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/hydrocortison-richter-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-hydrocortison-richter/
142 PYLOBACT thuốc gì? Công dụng và giá thuốc – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/pylobact-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc/
143 DURALYN-CR thuốc gì? Công dụng và giá thuốc DURALYN-CR – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/duralyn-cr-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-duralyn-cr/
144 ASPIRINE PH8 thuốc gì? Công dụng và giá thuốc ASPIRINE PH8 – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/aspirine-ph8-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-aspirine-ph8/
145 AMOCLAVIC – AMOCLAVIC FORTE thuốc gì? Công dụng và giá thuốc AMOCLAVIC – AMOCLAVIC FORTE – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/amoclavic-amoclavic-forte-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-amoclavic-amoclavic-forte/
146 TRITANRIX-HB thuốc gì? Công dụng và giá thuốc TRITANRIX-HB – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/tritanrix-hb-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-tritanrix-hb/
147 PROPOFOL ABBOTT thuốc gì? Công dụng và giá thuốc – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/propofol-abbott-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc/
148 PROGESTOGEL thuốc gì? Công dụng và giá thuốc – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/progestogel-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc/
149 GENOPTIC thuốc gì? Công dụng và giá thuốc GENOPTIC – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/genoptic-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-genoptic/
150 FUCICORT thuốc gì? Công dụng và giá thuốc FUCICORT – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/fucicort-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-fucicort/
151 Calcitonin là gì? – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/calcitonin-la-gi/
152 ETOMIDATE-LIPURO thuốc gì? Công dụng và giá thuốc ETOMIDATE-LIPURO – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/etomidate-lipuro-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-etomidate-lipuro/
153 PULVO 47 NÉOMYCINE thuốc gì? Công dụng và giá thuốc – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/pulvo-47-neomycine-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc/
154 KEFLOR thuốc gì? Công dụng và giá thuốc KEFLOR – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/keflor-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-keflor/
155 KREMIL-S thuốc gì? Công dụng và giá thuốc KREMIL-S – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/kremil-s-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-kremil-s/
156 PROCTOLOG thuốc gì? Công dụng và giá thuốc – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/proctolog-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc/
157 TRI-REGOL thuốc gì? Công dụng và giá thuốc TRI-REGOL – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/tri-regol-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-tri-regol/
158 DRIPTANE thuốc gì? Công dụng và giá thuốc DRIPTANE – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/driptane-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-driptane/
159 LOPID thuốc gì? Công dụng và giá thuốc LOPID – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/lopid-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-lopid/
160 ASCORTONYL thuốc gì? Công dụng và giá thuốc ASCORTONYL – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/ascortonyl-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-ascortonyl/
161 OZOTHINE WITH DIPROPHYLLIN thuốc gì? Công dụng và giá thuốc OZOTHINE WITH DIPROPHYLLIN – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/ozothine-with-diprophyllin-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-ozothine-with-diprophyllin/
162 GELDÈNE thuốc gì? Công dụng và giá thuốc GELDÈNE – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/geldene-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-geldene/
163 UTROGESTAN thuốc gì? Công dụng và giá thuốc UTROGESTAN – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/utrogestan-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-utrogestan/
164 TRIMOVAX thuốc gì? Công dụng và giá thuốc TRIMOVAX – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/trimovax-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-trimovax/
165 ZITHROMAX thuốc gì? Công dụng và giá thuốc ZITHROMAX – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/zithromax-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-zithromax/
166 IDARAC thuốc gì? Công dụng và giá thuốc IDARAC – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/idarac-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-idarac/
167 GASTROPULGITE thuốc gì? Công dụng và giá thuốc GASTROPULGITE – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/gastropulgite-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-gastropulgite/
168 ZINACEF thuốc gì? Công dụng và giá thuốc ZINACEF – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/zinacef-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-zinacef/
169 TYPHIM Vi thuốc gì? Công dụng và giá thuốc TYPHIM Vi – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/typhim-vi-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-typhim-vi/
170 Calamine là gì? – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/calamine-la-gi/
171 KLION thuốc gì? Công dụng và giá thuốc KLION – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/klion-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-klion/
172 TRILEPTAL thuốc gì? Công dụng và giá thuốc TRILEPTAL – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/trileptal-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-trileptal/
173 TETRACYCLIN Thuốc Kháng sinh – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/tetracyclin-thuoc-khang-sinh/
174 MUCOMYST oral thuốc gì? Công dụng và giá thuốc MUCOMYST oral – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/mucomyst-oral-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-mucomyst-oral/
175 IMIPENEM VÀ THUỐC ỨC CHẾ ENZYM, Thuốc Kháng sinh – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/imipenem-va-thuoc-uc-che-enzym-khang-sinh/
176 MYONAL thuốc gì? Công dụng và giá thuốc MYONAL – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/myonal-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-myonal/
177 NASONEX thuốc gì? Công dụng và giá thuốc NASONEX – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/nasonex-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-nasonex/
178 OXYTOCIN SYNTH. – RICHTER thuốc gì? Công dụng và giá thuốc – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/oxytocin-synth-richter-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc/
179 INTRAZOLINE thuốc gì? Công dụng và giá thuốc INTRAZOLINE – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/intrazoline-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-intrazoline/
180 ZINNAT thuốc gì? Công dụng và giá thuốc ZINNAT – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/zinnat-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-zinnat/
181 TRIVASTAL RETARD 50 mg thuốc gì? Công dụng và giá thuốc TRIVASTAL RETARD 50 mg – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/trivastal-retard-50-mg-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-trivastal-retard-50-mg/
182 ACT-HIB thuốc gì? Công dụng và giá thuốc ACT-HIB – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/act-hib-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-act-hib/
183 HONVAN thuốc gì? Công dụng và giá thuốc HONVAN – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/honvan-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-honvan/
184 ORNICÉTIL 5 g thuốc gì? Công dụng và giá thuốc ORNICÉTIL 5 g – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/ornicetil-5-g-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-ornicetil-5-g/
185 CYANOCOBALAMIN và HYDROXOCOBALAMIN Thuốc tạo máu. – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/cyanocobalamin-va-hydroxocobalamin-thuoc-tao-mau/
186 ZOVIRAX thuốc gì? Công dụng và giá thuốc ZOVIRAX – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/zovirax-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-zovirax/
187 DUPHASTON thuốc gì? Công dụng và giá thuốc DUPHASTON – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/duphaston-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-duphaston/
188 LORATIN thuốc gì? Công dụng và giá thuốc LORATIN – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/loratin-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-loratin/
189 RISPERDAL thuốc gì? Công dụng và giá thuốc RISPERDAL – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/risperdal-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-risperdal/
190 SECTRAL 200 thuốc gì? Công dụng và giá thuốc SECTRAL 200 – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/sectral-200-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-sectral-200/
191 AMPICILIN Kháng sinh nhóm beta – lactam, phân nhóm penicilin A – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/ampicilin-khang-sinh-nhom-beta-lactam-phan-nhom-penicilin-a/
192 INTRON A thuốc gì? Công dụng và giá thuốc INTRON A – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/intron-a-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-intron-a/
193 ISOMIL thuốc gì? Công dụng và giá thuốc ISOMIL – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/isomil-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-isomil/
194 ROHTO ANTIBACTERIAL thuốc gì? Công dụng và giá thuốc ROHTO ANTIBACTERIAL – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/rohto-antibacterial-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-rohto-antibacterial/
195 ISOKET thuốc gì? Công dụng và giá thuốc ISOKET – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/isoket-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-isoket/
196 ZENTEL thuốc gì? Công dụng và giá thuốc ZENTEL – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/zentel-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-zentel/
197 SULFARLEM CHOLINE thuốc gì? Công dụng và giá thuốc SULFARLEM CHOLINE – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/sulfarlem-choline-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-sulfarlem-choline/
198 COLTRAMYL thuốc gì? Công dụng và giá thuốc COLTRAMYL – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/coltramyl-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-coltramyl/
199 BIPERIDEN Thuốc điều trị bệnh Parkinson – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/biperiden-thuoc-dieu-tri-benh-parkinson/
200 SULFARLEM 12,5 mg thuốc gì? Công dụng và giá thuốc SULFARLEM 12,5 mg – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/sulfarlem-125-mg-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-sulfarlem-125-mg/
201 ULTRAVIST thuốc gì? Công dụng và giá thuốc ULTRAVIST – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/ultravist-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-ultravist/
202 POLARAMINE thuốc gì? Công dụng và giá thuốc – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/polaramine-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc/
203 NOOTROPYL thuốc gì? Công dụng và giá thuốc NOOTROPYL – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/nootropyl-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-nootropyl/
204 Profenid Gelule thuốc gì? Công dụng và giá thuốc – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/profenid-gelule-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc/
205 NATALVIT thuốc gì? Công dụng và giá thuốc NATALVIT – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/natalvit-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-natalvit/
206 MUCOTHIOL thuốc gì? Công dụng và giá thuốc MUCOTHIOL – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/mucothiol-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-mucothiol/
207 NORASH thuốc gì? Công dụng và giá thuốc NORASH – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/norash-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-norash/
208 COVERSYL thuốc gì? Công dụng và giá thuốc COVERSYL – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/coversyl-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-coversyl/
209 TURINAL thuốc gì? Công dụng và giá thuốc TURINAL – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/turinal-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-turinal/
210 ERYLIK thuốc gì? Công dụng và giá thuốc ERYLIK – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/erylik-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-erylik/
211 MUCOLATOR thuốc gì? Công dụng và giá thuốc MUCOLATOR – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/mucolator-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-mucolator/
212 PROVIRONUM thuốc gì? Công dụng và giá thuốc – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/provironum-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc/
213 FRAXIPARINE thuốc gì? Công dụng và giá thuốc FRAXIPARINE – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/fraxiparine-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-fraxiparine/
214 HUMULIN thuốc gì? Công dụng và giá thuốc HUMULIN – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/humulin-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-humulin/
215 KENACORT RETARD thuốc gì? Công dụng và giá thuốc KENACORT RETARD – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/kenacort-retard-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-kenacort-retard/
216 RULID thuốc gì? Công dụng và giá thuốc RULID – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/rulid-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-rulid/
217 XATRAL SR 5 mg thuốc gì? Công dụng và giá thuốc XATRAL SR 5 mg – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/xatral-sr-5-mg-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-xatral-sr-5-mg/
218 XANH METHYLEN Thuốc giải độc, sát khuẩn nhẹ – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/xanh-methylen-thuoc-giai-doc-sat-khuan-nhe/
219 CORDARONE thuốc gì? Công dụng và giá thuốc CORDARONE – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/cordarone-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-cordarone/
220 OROPIVALONE BACITRACINE thuốc gì? Công dụng và giá thuốc – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/oropivalone-bacitracine-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc/
221 TRYMO thuốc gì? Công dụng và giá thuốc TRYMO – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/trymo-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-trymo/
222 PROGYLUTON thuốc gì? Công dụng và giá thuốc – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/progyluton-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc/
223 UNASYN thuốc gì? Công dụng và giá thuốc UNASYN – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/unasyn-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-unasyn/
224 STREPTASE thuốc gì? Công dụng và giá thuốc STREPTASE – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/streptase-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-streptase/
225 LIPOFUNDIN MCT/LCT 10% – 20% thuốc gì? Công dụng và giá thuốc LIPOFUNDIN MCT/LCT 10% – 20% – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/lipofundin-mctlct-10-20-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-lipofundin-mctlct-10-20/
226 HYPOSTAMINE thuốc gì? Công dụng và giá thuốc HYPOSTAMINE – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/hypostamine-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-hypostamine/
227 DYSKINÉBYL thuốc gì? Công dụng và giá thuốc DYSKINÉBYL – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/dyskinebyl-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-dyskinebyl/
228 AMIKACIN INJECTION MEIJI thuốc gì? Công dụng và giá thuốc AMIKACIN INJECTION MEIJI – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/amikacin-injection-meiji-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-amikacin-injection-meiji/
229 NUTROPLEX thuốc gì? Công dụng và giá thuốc NUTROPLEX – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/nutroplex-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-nutroplex/
230 ZYTEE RB thuốc gì? Công dụng và giá thuốc ZYTEE RB – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/zytee-rb-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-zytee-rb/
231 AMINOSTERIL 5% thuốc gì? Công dụng và giá thuốc AMINOSTERIL 5% – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/aminosteril-5-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-aminosteril-5/
232 ERYTHROGEL 4% (ERYACNE 4% Gel) D47 gì? Công dụng và giá thuốc ERYTHROGEL 4% (ERYACNE 4% Gel) – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/erythrogel-4-eryacne-4-gel-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-erythrogel-4-eryacne-4-gel/
233 KETASMA thuốc gì? Công dụng và giá thuốc KETASMA – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/ketasma-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-ketasma/
234 ROCÉPHINE thuốc gì? Công dụng và giá thuốc ROCÉPHINE – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/rocephine-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-rocephine/
235 PROTOLOC thuốc gì? Công dụng và giá thuốc – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/protoloc-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc/
236 FUROSEMID thuốc gì? Công dụng và giá thuốc FUROSEMID – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/furosemid-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-furosemid/
237 ASPÉGIC thuốc gì? Công dụng và giá thuốc ASPÉGIC – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/aspegic-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-aspegic/
238 MUCUSAN suspension thuốc gì? Công dụng và giá thuốc MUCUSAN suspension – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/mucusan-suspension-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-mucusan-suspension/
239 ROHTO KODOMO SOFT thuốc gì? Công dụng và giá thuốc ROHTO KODOMO SOFT – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/rohto-kodomo-soft-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-rohto-kodomo-soft/
240 ULTRA-LEVURE thuốc gì? Công dụng và giá thuốc ULTRA-LEVURE – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/ultra-levure-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-ultra-levure/
241 OPEROXOLID thuốc gì? Công dụng và giá thuốc OPEROXOLID – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/operoxolid-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-operoxolid/
242 KONAKION thuốc gì? Công dụng và giá thuốc KONAKION – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/konakion-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-konakion/
243 NOVOBÉDOUZE DIX MILLE thuốc gì? Công dụng và giá thuốc NOVOBÉDOUZE DIX MILLE – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/novobedouze-dix-mille-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-novobedouze-dix-mille/
244 ROVAMYCINE thuốc gì? Công dụng và giá thuốc ROVAMYCINE – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/rovamycine-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-rovamycine/
245 AREDIA thuốc gì? Công dụng và giá thuốc AREDIA – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/aredia-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-aredia/
246 PANTOLOC thuốc gì? Công dụng và giá thuốc PANTOLOC – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/pantoloc-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-pantoloc/
247 COMBANTRIN thuốc gì? Công dụng và giá thuốc COMBANTRIN – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/combantrin-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-combantrin/
248 OTIPAX thuốc gì? Công dụng và giá thuốc – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/otipax-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc/
249 DUSPATALIN thuốc gì? Công dụng và giá thuốc DUSPATALIN – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/duspatalin-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-duspatalin/
250 DURASAL-CR thuốc gì? Công dụng và giá thuốc DURASAL-CR – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/durasal-cr-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-durasal-cr/
251 BONEFOS thuốc gì? Công dụng và giá thuốc BONEFOS – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/bonefos-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-bonefos/
252 OTRIVIN thuốc gì? Công dụng và giá thuốc OTRIVIN – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/otrivin-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-otrivin/
253 ZYRTEC thuốc gì? Công dụng và giá thuốc ZYRTEC – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/zyrtec-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-zyrtec/
254 METRONIDAZOL Thuốc kháng khuẩn, thuốc chống động vật nguyên sinh, thuốc kháng virus. – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/metronidazol-thuoc-khang-khuan-thuoc-chong-dong-vat-nguyen-sinh-thuoc-khang-virus/
255 HYDRITE thuốc gì? Công dụng và giá thuốc HYDRITE – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/hydrite-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-hydrite/
256 INTERFERON ALFA – Chất điều biến đáp ứng sinh học, thuốc chống ung thư – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/interferon-alfa-chat-dieu-bien-dap-ung-sinh-hoc-thuoc-chong-ung-thu-2/
257 DOLARGAN thuốc gì? Công dụng và giá thuốc DOLARGAN – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/dolargan-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-dolargan/
258 EURAX thuốc gì? Công dụng và giá thuốc EURAX – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/eurax-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-eurax/
259 HYPNOVEL thuốc gì? Công dụng và giá thuốc HYPNOVEL – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/hypnovel-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-hypnovel/
260 NUTRISOL-S (5%) thuốc gì? Công dụng và giá thuốc NUTRISOL-S (5%) – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/nutrisol-s-5-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-nutrisol-s-5/
261 Thuốc Abbokinase® là gì? – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/thuoc-abbokinase-la-gi/
262 ISONIAZID – Thuốc chống lao – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/isoniazid-thuoc-chong-lao/
263 BACITRACIN Thuốc kháng sinh – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/bacitracin-thuoc-khang-sinh/
264 GELOFUSINE thuốc gì? Công dụng và giá thuốc GELOFUSINE – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/gelofusine-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-gelofusine/
265 NATRILIX SR thuốc gì? Công dụng và giá thuốc NATRILIX SR – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/natrilix-sr-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-natrilix-sr/
266 BLEPHAMIDE thuốc gì? Công dụng và giá thuốc BLEPHAMIDE – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/blephamide-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-blephamide/
267 AMINOSTERIL N-HEPA 5% thuốc gì? Công dụng và giá thuốc AMINOSTERIL N-HEPA 5% – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/aminosteril-n-hepa-5-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-aminosteril-n-hepa-5/
268 UPSA C 1000 mg – UPSA C CALCIUM thuốc gì? Công dụng và giá thuốc UPSA C 1000 mg – UPSA C CALCIUM – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/upsa-c-1000-mg-upsa-c-calcium-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-upsa-c-1000-mg-upsa-c-calcium/
269 LORADIL 10 thuốc gì? Công dụng và giá thuốc LORADIL 10 – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/loradil-10-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-loradil-10/
270 BIOTONE thuốc gì? Công dụng và giá thuốc BIOTONE – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/biotone-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-biotone/
271 NO-SPA thuốc gì? Công dụng và giá thuốc NO-SPA – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/no-spa-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-no-spa/
272 NORMOGASTRYL thuốc gì? Công dụng và giá thuốc NORMOGASTRYL – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/normogastryl-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-normogastryl/
273 ERY sachet 125 mg – 250 mg thuốc gì? Công dụng và giá thuốc ERY sachet 125 mg – 250 mg – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/ery-sachet-125-mg-250-mg-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-ery-sachet-125-mg-250-mg/
274 FORTUM thuốc gì? Công dụng và giá thuốc FORTUM – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/fortum-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-fortum/
275 ORACÉFAL thuốc gì? Công dụng và giá thuốc ORACÉFAL – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/oracefal-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-oracefal/
276 IGOL thuốc gì? Công dụng và giá thuốc IGOL – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/igol-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-igol/
277 SUCCINIMIDE PHARBIOL thuốc gì? Công dụng và giá thuốc SUCCINIMIDE PHARBIOL – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/succinimide-pharbiol-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-succinimide-pharbiol/
278 STUGERON – RICHTER thuốc gì? Công dụng và giá thuốc STUGERON – RICHTER – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/stugeron-richter-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-stugeron-richter/
279 GENURIN thuốc gì? Công dụng và giá thuốc GENURIN – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/genurin-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-genurin/
280 CYSTINE B6 BAILLEUL thuốc gì? Công dụng và giá thuốc CYSTINE B6 BAILLEUL – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/cystine-b6-bailleul-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-cystine-b6-bailleul/
281 GROVIT – GROVIT PLUS thuốc gì? Công dụng và giá thuốc GROVIT – GROVIT PLUS – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/grovit-grovit-plus-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-grovit-grovit-plus/
282 ZEROCID thuốc gì? Công dụng và giá thuốc ZEROCID – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/zerocid-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-zerocid/
283 HYPOSULFENE thuốc gì? Công dụng và giá thuốc HYPOSULFENE – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/hyposulfene-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-hyposulfene-2/
284 UVIMAG B6 thuốc gì? Công dụng và giá thuốc UVIMAG B6 – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/uvimag-b6-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-uvimag-b6/
285 TINIDAZOL thuốc Kháng sinh – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/tinidazol-thuoc-khang-sinh/
286 ZYMOPLEX thuốc gì? Công dụng và giá thuốc ZYMOPLEX – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/zymoplex-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-zymoplex/
287 FRUCTINES thuốc gì? Công dụng và giá thuốc FRUCTINES – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/fructines-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-fructines/
288 KEFZOL thuốc gì? Công dụng và giá thuốc KEFZOL – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/kefzol-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-kefzol/
289 ROCALTROL thuốc gì? Công dụng và giá thuốc ROCALTROL – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/rocaltrol-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-rocaltrol/
290 CORAMINE GLUCOSE thuốc gì? Công dụng và giá thuốc CORAMINE GLUCOSE – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/coramine-glucose-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-coramine-glucose/
291 TRIHERPINE thuốc gì? Công dụng và giá thuốc TRIHERPINE – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/triherpine-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-triherpine/
292 RODOGYL thuốc gì? Công dụng và giá thuốc RODOGYL – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/rodogyl-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-rodogyl/
293 COVATINE thuốc gì? Công dụng và giá thuốc COVATINE – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/covatine-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-covatine/
294 LOCABIOTAL 1% thuốc gì? Công dụng và giá thuốc LOCABIOTAL 1% – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/locabiotal-1-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-locabiotal-1/
295 PRIMOLUT-NOR thuốc gì? Công dụng và giá thuốc – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/primolut-nor-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc/
296 CLONAZEPAM Bệnh động kinh – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/clonazepam-benh-dong-kinh/
297 STUGERON thuốc gì? Công dụng và giá thuốc STUGERON – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/stugeron-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-stugeron/
298 KLACID thuốc gì? Công dụng và giá thuốc KLACID – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/klacid-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-klacid/
299 EUMOVATE thuốc gì? Công dụng và giá thuốc EUMOVATE – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/eumovate-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-eumovate/
300 SURGAM thuốc gì? Công dụng và giá thuốc SURGAM – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/surgam-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-surgam/
301 GLUCOBAY 50 – 100 thuốc gì? Công dụng và giá thuốc GLUCOBAY 50 – 100 – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/glucobay-50-100-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-glucobay-50-100/
302 FUGEREL thuốc gì? Công dụng và giá thuốc FUGEREL – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/fugerel-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-fugerel/
303 GAMAXCIN thuốc gì? Công dụng và giá thuốc GAMAXCIN – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/gamaxcin-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-gamaxcin/
304 FUGACAR thuốc gì? Công dụng và giá thuốc FUGACAR – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/fugacar-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-fugacar/
305 FORTRANS thuốc gì? Công dụng và giá thuốc FORTRANS – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/fortec-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-fortec-2/
306 QUININE thuốc Chống sốt rét – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/quinine-thuoc-chong-sot-ret/
307 NYOLOL 0,25% – 0,50% thuốc gì? Công dụng và giá thuốc NYOLOL 0,25% – 0,50% – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/nyolol-025-050-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-nyolol-025-050/
308 EXTRA DEEP HEAT thuốc gì? Công dụng và giá thuốc EXTRA DEEP HEAT – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/extra-deep-heat-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-extra-deep-heat/
309 NOVALGINE thuốc gì? Công dụng và giá thuốc NOVALGINE – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/novalgine-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-novalgine-2/
310 ERCÉFURYL thuốc gì? Công dụng và giá thuốc ERCÉFURYL – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/ercefuryl-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-ercefuryl/
311 APO-DOXY thuốc gì? Công dụng và giá thuốc APO-DOXY – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/apo-doxy-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-apo-doxy/
312 Baclofen là gì? – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/baclofen-la-gi/
313 KEFADIM thuốc gì? Công dụng và giá thuốc KEFADIM – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/kefzadim-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-kefadim/
314 ACTIFED thuốc gì? Công dụng và giá thuốc ACTIFED – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/actifed-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-actifed/
315 FUCIDIN thuốc gì? Công dụng và giá thuốc FUCIDIN – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/fucidin-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-fucidin/
316 KIM TIỀN THẢO thuốc gì? Công dụng và giá thuốc KIM TIỀN THẢO – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/kim-tien-thao-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-kim-tien-thao/
317 DUROGESIC thuốc gì? Công dụng và giá thuốc DUROGESIC – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/durogesic-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-durogesic/
318 AMEFLU MS thuốc gì? Công dụng và giá thuốc AMEFLU MS – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/ameflu-ms-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-ameflu-ms/
319 ENANTONE LP 3,75 mg thuốc gì? Công dụng và giá thuốc ENANTONE LP 3,75 mg – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/enantone-lp-375-mg-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-enantone-lp-375-mg/
320 TIDOCOL thuốc gì? Công dụng và giá thuốc TIDOCOL – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/tidocol-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-tidocol/
321 DÉPAKINE CHRONO thuốc gì? Công dụng và giá thuốc DÉPAKINE CHRONO – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/depakine-chrono-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-depakine-chrono/
322 TAMOXIFEN Thuốc chống ung thư – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/tamoxifen-thuoc-chong-ung-thu/
323 BETAGAN thuốc gì? Công dụng và giá thuốc BETAGAN – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/betagan-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-betagan/
324 DALTEPARIN Thua��c cha��ng A�A?ng heparin tra�?ng l?�a�?ng phA?n ta�� tha??p – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/dalteparin-thuoc-chong-dong-heparin-trong-luong-phan-tu-thap/
325 NIZORAL cream thuốc gì? Công dụng và giá thuốc NIZORAL cream – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/nizoral-cream-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-nizoral-cream/
326 CEFAZOLIN MEIJI thuốc gì? Công dụng và giá thuốc CEFAZOLIN MEIJI – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/cefazolin-meiji-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-cefazolin-meiji/
327 NEBCIN thuốc gì? Công dụng và giá thuốc NEBCIN – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/nebcin-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-nebcin/
328 PLENYL thuốc gì? Công dụng và giá thuốc – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/plenyl-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc/
329 DIANE-35 thuốc gì? Công dụng và giá thuốc DIANE-35 – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/diane-35-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-diane-35-2/
330 GLOBULIN MIỄN DỊCH KHÁNG DẠI VÀ HUYẾT THANH Thuốc tạo miễn dịch – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/globulin-mien-dich-khang-dai-va-huyet-thanh-thuoc-tao-mien-dich/
331 MISOPROSTOL Thuốc chất tương tự prostaglandin E1 – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/misoprostol-thuoc-chat-tuong-tu-prostaglandin-e1/
332 LACTÉOL FORT thuốc gì? Công dụng và giá thuốc LACTÉOL FORT – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/lacteol-fort-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-lacteol-fort-2/
333 THIAMIN (VITAMIN B1) vitamin – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/thiamin-vitamin-b1/
334 CALCITONIN Thuốc chống loãng xương, chống tăng calci https://tracuuthuoctay.com/calcitonin-thuoc-uc-che-tieu-xuong-chong-loang-xuong-chong-tang-calci-huyet/
335 CATALIN thuốc gì? Công dụng và giá thuốc CATALIN – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/catalin-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-catalin/
336 PANCRÉLASE thuốc gì? Công dụng và giá thuốc PANCRÉLASE – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/pancrelase-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-pancrelase/
337 SPIRAMYCIN thuốc Kháng sinh – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/spiramycin-thuoc-khang-sinh/
338 ADENOSIN Thuốc chống loạn nhịp tim – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/adenosin-thuoc-chong-loan-nhip-tim/
339 BENZATHIN PENICILIN G Kháng sinh họ beta – lactam (nhóm penicilin) – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/benzathin-penicilin-g-khang-sinh-ho-beta-lactam-nhom-penicilin/
340 KANAMYCIN MEIJI thuốc gì? Công dụng và giá thuốc KANAMYCIN MEIJI – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/kanamycin-meiji-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-kanamycin-meiji/
341 COBANZYME thuốc gì? Công dụng và giá thuốc COBANZYME – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/cobanzyme-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-cobanzyme/
342 NHÔM HYDROXID Kháng acid – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/nhom-hydroxid-khang-acid/
343 PHENTOLAMIN thuốc chống tăng huyết áp – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/phentolamin-thuoc-chong-tang-huyet-ap/
344 MEDROXYPROGESTERON ACETA thuốc Hormon progestogenMEDROXYPROGESTERON ACETAT thuốc Hormon progestogen – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/medroxyprogesteron-acetat-thuoc-hormon-progestogen/
345 ARDUAN thuốc gì? Công dụng và giá thuốc ARDUAN – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/arduan-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-arduan/
346 DAMOCE: Điều trị các nhiễm khuẩn – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/damoce-dieu-tri-cac-nhiem-khuan/
347 MICROGYNON 30 thuốc gì? Công dụng và giá thuốc MICROGYNON 30 – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/microgynon-30-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-microgynon-30/
348 LEVODOPA  Thuốc chống bệnh Parkinson, thuốc gây tiết dopamin. – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/levodopa-thuoc-chong-benh-parkinson-thuoc-gay-tiet-dopamin/
349 PANCRELIPASE Thuốc lợi tiêu hóa – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/pancrelipase-thuoc-loi-tieu-hoa/
350 ESTRIOL Estrogen. – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/estriol-estrogen/
351 FLUOXETIN THUỐC Chống trầm cảm. – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/fluoxetin-thuoc-chong-tram-cam/
352 FLUMAZENIL thuốc Chất đối kháng benzodiazepin. – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/flumazenil-thuoc-chat-doi-khang-benzodiazepin/
353 APO-AMILZIDE thuốc gì? Công dụng và giá thuốc APO-AMILZIDE – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/apo-amilzide-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-apo-amilzide/
354 PREDIAN thuốc gì? Công dụng và giá thuốc – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/predian-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc/
355 HIRMEN thuốc gì? Công dụng và giá thuốc HIRMEN – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/hirmen-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-hirmen/
356 NATRI PICOSULFAT Thuốc nhuận tràng – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/natri-picosulfat-thuoc-nhuan-trang/
357 ATORVASTATIN Thuốc dùng để giảm cholesterol – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/atorvastatin-thuoc-dung-de-giam-cholesterol/
358 CLONAZEPAM Thuốc chống co giật. – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/clonazepam-thuoc-chong-co-giat/
359 FONZYLANE thuốc gì? Công dụng và giá thuốc FONZYLANE – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/fonzylane-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-fonzylane/
360 FLIXOTIDE thuốc gì? Công dụng và giá thuốc FLIXOTIDE – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/flixotide-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-flixotide/
361 NIFEDIPIN Thuốc chẹn kênh calci (điều trị đau thắt ngực và tăng huyết áp) – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/nifedipin-thuoc-chen-kenh-calci-dieu-tri-dau-that-nguc-va-tang-huyet-ap/
362 ADALAT thuốc gì? Công dụng và giá thuốc ADALAT – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/adalat-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-adalat/
363 HIVID thuốc gì? Công dụng và giá thuốc HIVID – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/hivid-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-hivid/
364 RHINATHIOL Promethazine thuốc gì? Công dụng và giá thuốc RHINATHIOL Promethazine – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/rhinathiol-promethazine-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-rhinathiol-promethazine/
365 TÉTRACOQ thuốc gì? Công dụng và giá thuốc TÉTRACOQ – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/tetracoq-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-tetracoq/
366 MEXILETIN HYDROCLORID Thuốc chống loạn nhịp tim (nhóm IB) https://tracuuthuoctay.com/mexiletin-hydroclorid-thuoc-chong-loan-nhip-tim-nhom-ib/
367 Children’s TYLENOL thuốc gì? Công dụng và giá thuốc Children’s TYLENOL – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/childrens-tylenol-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-childrens-tylenol/
368 POLY-PRED thuốc gì? Công dụng và giá thuốc – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/poly-pred-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc/
369 GONADORELIN gia??i phA?ng gonadotropin – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/gonadorelin-giai-phong-gonadotropin/
370 SELSUN thuốc gì? Công dụng và giá thuốc SELSUN – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/selsun-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-selsun/
371 MIDAZOLAM Thuốc an thần – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/midazolam-thuoc-an-than/
372 EFFERALGAN thuốc gì? Công dụng và giá thuốc EFFERALGAN – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/efferalgan-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-efferalgan/
373 AMINOPLASMAL 5% – 10% E thuốc gì? Công dụng và giá thuốc AMINOPLASMAL 5% – 10% E – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/aminoplasmal-5-10-e-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-aminoplasmal-5-10-e/
374 RHINATHIOL thuốc gì? Công dụng và giá thuốc RHINATHIOL – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/rhinathiol-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-rhinathiol/
375 ALPHA THERAPEUTIC thuốc gì? Công dụng và giá thuốc ALPHA THERAPEUTIC – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/alpha-therapeutic-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-alpha-therapeutic/
376 PHARMATEX thuốc gì? Công dụng và giá thuốc PHARMATEX – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/pharmatex-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-pharmatex/
377 LÉGALON thuốc gì? Công dụng và giá thuốc LÉGALON – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/legalon-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-legalon-2/
378 HEMOHES 6% – 10% thuốc gì? Công dụng và giá thuốc HEMOHES 6% – 10% – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/hemohes-6-10-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-hemohes-6-10/
379 ENERVON-C thuốc gì? Công dụng và giá thuốc ENERVON-C – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/enervon-c-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-enervon-c/
380 ETHIONAMID Thua��c tra�� Mycobacteria. – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/ethionamid-thuoc-tri-mycobacteria/
381 GLICLAZID Thuốc chống đái tháo đường, dẫn chất sulfonylurê. – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/gliclazid-thuoc-chong-dai-thao-duong-dan-chat-sulfonylure/
382 CLEAN SKIN thuốc gì? Công dụng và giá thuốc CLEAN SKIN – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/clean-skin-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-clean-skin/
383 METHYLDOPA Thuốc chống tăng huyết áp thuộc loại liệt giao cảm https://tracuuthuoctay.com/methyldopa-thuoc-chong-tang-huyet-ap-thuoc-loai-liet-giao-cam/
384 Acamprosate – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/acamprosate/
385 APO-PIROXICAM thuốc gì? Công dụng và giá thuốc APO-PIROXICAM – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/apo-piroxicam-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-apo-piroxicam/
386 DIPROGENTA thuốc gì? Công dụng và giá thuốc DIPROGENTA – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/diprogenta-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-diprogenta/
387 MEPIVACAIN Thuốc gây tê. – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/mepivacain-thuoc-gay-te/
388 RIBOFLAVIN thuốc VITAMIN B2 – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/riboflavin-thuoc-vitamin-b2/
389 ZEFFIX thuốc gì? Công dụng và giá thuốc ZEFFIX – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/zeffix-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-zeffix/
390 TRANSAMIN thuốc gì? Công dụng và giá thuốc TRANSAMIN – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/transamin-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-transamin/
391 HEXAPNEUMINE thuốc gì? Công dụng và giá thuốc HEXAPNEUMINE – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/hexapneumine-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-hexapneumine/
392 CATAFLAM thuốc gì? Công dụng và giá thuốc CATAFLAM – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/cataflam-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-cataflam/
393 OFLOCET thuốc gì? Công dụng và giá thuốc OFLOCET – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/oflocet-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-oflocet/
394 MAGNÉ-B6 thuốc gì? Công dụng và giá thuốc MAGNÉ-B6 – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/magne-b6-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-magne-b6/
395 DIFFERIN Gel thuốc gì? Công dụng và giá thuốc DIFFERIN Gel – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/differin-gel-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-differin-gel/
396 ALPHAGAN thuốc gì? Công dụng và giá thuốc ALPHAGAN – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/alphagan-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-alphagan/
397 VACCIN BẠCH HẦU, HO GÀ, UỐN VÁN tạo miễn dịch (chủ động) – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/vaccin-bach-hau-ho-ga-uon-van-tao-mien-dich-chu-dong/
398 BISMUTH SUBCITRAT Thuốc điều trị loét dạ dày và tá tràng – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/bismuth-subcitrat-thuoc-dieu-tri-loet-da-day-va-ta-trang/
399 GLYCERYL TRINITRAT Thuốc giãn mạch. – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/glyceryl-trinitrat-thuoc-gian-mach/
400 TRIAMCINOLON Glucocorticoid – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/triamcinolon-glucocorticoid/
401 HISTODIL thuốc gì? Công dụng và giá thuốc HISTODIL – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/histodil-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-histodil/
402 NATRI CLORID Cung cấp chất điện giải – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/natri-clorid-cung-cap-chat-dien-giai/
403 LORATADIN Thuốc kháng histamin – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/loratadin-thuoc-khang-histamin/
404 CAPTOPRIL Thuốc chống tăng huyết áp, ức chế enzym chuyển. – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/captopril-thuoc-chong-tang-huyet-ap-uc-che-enzym-chuyen/
405 VINBLASTIN Thuốc chống ung thư – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/vinblastin-thuoc-chong-ung-thu/
406 ROXITHROMYCIN thuốc Kháng sinh macrolid – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/roxithromycin-thuoc-khang-sinh-macrolid/
407 MEGESTROL ACETAT Thuốc chống ung thư – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/megestrol-acetat-thuoc-chong-ung-thu/
408 GLUCOSE Dịch truyền/chất dinh dưỡng. – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/glucose-dich-truyenchat-dinh-duong/
409 CLINDAMYCIN IBI 600 mg thuốc gì? Công dụng và giá thuốc CLINDAMYCIN IBI 600 mg – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/clindamycin-ibi-600-mg-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-clindamycin-ibi-600-mg/
410 NICOTINAMID (Vitamin PP) Thuốc dinh dưỡng, vitamin nhóm B. https://tracuuthuoctay.com/nicotinamid-vitamin-pp-thuoc-dinh-duong-vitamin-nhom-b/
411 MESULID thuốc gì? Công dụng và giá thuốc MESULID – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/mesulid-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-mesulid/
412 POLYDEXA thuốc gì? Công dụng và giá thuốc – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/polydexa-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc/
413 ENDOXAN thuốc gì? Công dụng và giá thuốc ENDOXAN – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/endoxan-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-endoxan/
414 TOBRAMICINA IBI thuốc gì? Công dụng và giá thuốc TOBRAMICINA IBI – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/tobramicina-ibi-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-tobramicina-ibi/
415 LEVOTHYROXIN thuốc Hormon tuyến giáp – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/levothyroxin-thuoc-hormon-tuyen-giap/
416 SIDERPLEX thuốc giọt thuốc gì? Công dụng và giá thuốc SIDERPLEX thuốc giọt – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/siderplex-thuoc-giot-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-siderplex-thuoc-giot/
417 ACID BORIC Thuốc sát khuẩn tại chỗ – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/acid-boric-thuoc-sat-khuan-tai-cho/
418 FLAGENTYL thuốc gì? Công dụng và giá thuốc FLAGENTYL – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/flagentyl-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-flagentyl/
419 SALBUTAMOL thuốc kích thích thụ thể giao cảm – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/salbutamol-thuoc-kich-thich-thu-the-giao-cam/
420 BIOFLOR 250 thuốc gì? Công dụng và giá thuốc BIOFLOR 250 – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/bioflor-250-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-bioflor-250/
421 CaC 1000 SANDOZ thuốc gì? Công dụng và giá thuốc CaC 1000 SANDOZ – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/cac-1000-sandoz-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-cac-1000-sandoz/
422 TENOXICAM Thuốc chống viêm không steroid – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/tenoxicam-thuoc-chong-viem-khong-steroid/
423 Abelcet® – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/abelcet/
424 RIGEVIDON thuốc gì? Công dụng và giá thuốc RIGEVIDON – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/rigevidon-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-rigevidon/
425 FLUCYTOSIN thuốc Kháng nấm. https://tracuuthuoctay.com/flucytosin-thuoc-khang-nam/
426 DEPAMIDE thuốc gì? Công dụng và giá thuốc DEPAMIDE – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/depamide-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-depamide/
427 SPASFON thuốc gì? Công dụng và giá thuốc SPASFON – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/spasfon-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-spasfon/
428 LEVOMEPROMAZIN Thuốc chống loạn thần, giảm đau không gây nghiện, an thần – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/levomepromazin-thuoc-chong-loan-than-giam-dau-khong-gay-nghien-an-than/
429 PEDIASURE thuốc gì? Công dụng và giá PEDIASURE – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/pediasure-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-pediasure/
430 LOMUSTIN  thuốc Chống ung thư, tác nhân alkyl hóa. https://tracuuthuoctay.com/lomustin-thuoc-chong-ung-thu-tac-nhan-alkyl-hoa/
431 STABLON thuốc gì? Công dụng và giá thuốc STABLON – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/stablon-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-stablon/
432 CEPOREX thuốc gì? Công dụng và giá thuốc CEPOREX – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/ceporex-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-ceporex/
433 AMLOR thuốc gì? Công dụng và giá thuốc AMLOR – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/amlor-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-amlor/
434 MUCINUM à l’extrait de cascara thuốc gì? Công dụng và giá thuốc MUCINUM à l’extrait de cascara – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/mucinum-a-lextrait-de-cascara-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-mucinum-a-lextrait-de-cascara/
435 DIAMICRON thuốc gì? Công dụng và giá thuốc DIAMICRON – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/diamicron-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-diamicron/
436 FLUCONAZOL thuốc Chống nấm https://tracuuthuoctay.com/httptracuuthuoctay-comfluconazol-thuoc-chong-nam/
437 DIGOXIN – RICHTER thuốc gì? Công dụng và giá thuốc DIGOXIN – RICHTER – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/digoxin-richter-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-digoxin-richter/
438 DOGMATIL 50 thuốc gì? Công dụng và giá thuốc DOGMATIL 50 – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/dogmatil-50-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-dogmatil-50/
439 APRANAX thuốc gì? Công dụng và giá thuốc APRANAX – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/apranax-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-apranax/
440 BASEN thuốc gì? Công dụng và giá thuốc BASEN điều trị cường giáp, bệnh Basedow – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/basen-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-basen/
441 HYDRALAZIN Thua��c cha��ng tA?ng huya??t A?p. – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/hydralazin-thuoc-chong-tang-huyet-ap/
442 E.E.S. (ERYTHROMYCIN ETHYL SUCCINATE) thuốc gì? Công dụng và giá thuốc – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/e-e-s-erythromycin-ethyl-succinate-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc/
443 OFRAMAX TIÊM thuốc gì? Công dụng và giá thuốc OFRAMAX TIÊM – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/oframax-tiem-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-oframax-tiem/
444 PANCURONIUM Chẹn thần kinh – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/pancuronium-chen-than-kinh/
445 ACID CHENODEOXYCHOLIC Thuốc chống sỏi mật – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/acid-chenodeoxycholic-thuoc-chong-soi-mat/
446 LABETALOL HYDROCLORID Thuốc chống tăng huyết áp; thuốc chẹn beta – không chọn lọc. – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/labetalol-hydroclorid-thuoc-chong-tang-huyet-ap-thuoc-chen-beta-khong-chon-loc/
447 THERALENE thuốc gì? Công dụng và giá thuốc THERALENE – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/theralene-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-theralene/
448 FORANE thuốc gì? Công dụng và giá thuốc FORANE – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/forane-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-forane/
449 IMIPRAMIN Thuốc chống trầm cảm – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/imipramin-thuoc-chong-tram-cam/
450 EPREX thuốc gì? Công dụng và giá thuốc EPREX – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/eprex-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-eprex/
451 BÉCILAN thuốc gì? Công dụng và giá thuốc BÉCILAN – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/becilan-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-becilan/
452 FLECAINID Thuốc chống loạn nhịp https://tracuuthuoctay.com/flecainid-thuoc-chong-loan-nhip/
453 APROVEL thuốc gì? Công dụng và giá thuốc APROVEL – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/aprovel-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-aprovel/
454 PAM-A thuốc gì? Công dụng và giá thuốc PAM-A – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/pam-a-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-pam-a/
455 CÁC CHẤT ỨC CHẾ HMG – CoA REDUCTASE (CÁC STATIN) Chống tăng lipid máu – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/cac-chat-uc-che-hmg-coa-reductase-cac-statin-chong-tang-lipid-mau/
456 NATRI BICARBONAT Thuốc chống acid và thuốc kiềm hóa (điều trị nhiễm acid và kiềm hóa nước tiểu). – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/natri-bicarbonat/
457 MERISLON thuốc gì? Công dụng và giá thuốc MERISLON – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/merislon-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-merislon/
458 globulin Thuốc chống hạ glucose huyết – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/globulin-thuoc-chong-ha-glucose-huyet/
459 FLUTICASON PROPIONAT Corticosteroid dùng tại chỗ – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/fluticason-propionat-corticosteroid-dung-tai-cho/
460 POLYGYNAX thuốc gì? Công dụng và giá thuốc – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/polygynax-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc/
461 RESERPINE thuốc chống tăng huyết áp – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/reserpine-thuoc-chong-tang-huyet-ap/
462 LÉNITRAL 7,5 mg dạng uống thuốc gì? Công dụng và giá thuốc LÉNITRAL 7,5 mg dạng uống – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/lenitral-75-mg-dang-uong-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-lenitral-75-mg-dang-uong-2/
463 Abboticin® – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/abboticin-2/
464 IDOXURIDIN Thuốc Kháng Virus – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/idoxuridin-thuoc-khang-virus/
465 SMECTA thuốc gì? Công dụng và giá thuốc – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/smecta-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-smecta/
466 GLYCEROL Nhuận tràng thẩm thấu, thuốc xổ, thuốc thẩm thấu. – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/glycerol-nhuan-trang-tham-thau-thuoc-xo-thuoc-tham-thau/
467 DEEP HEAT RUB PLUS thuốc gì? Công dụng và giá thuốc DEEP HEAT RUB PLUS – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/deep-heat-rub-plus-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-deep-heat-rub-plus/
468 TEGRETOL / TEGRETOL CR thuốc gì? Công dụng và giá thuốc TEGRETOL / TEGRETOL CR – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/tegretol-tegretol-cr-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-tegretol-tegretol-cr/
469 OCUFEN thuốc gì? Công dụng và giá thuốc OCUFEN – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/ocufen-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-ocufen/
470 TANAKAN thuốc gì? Công dụng và giá thuốc TANAKAN – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/tanakan-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-tanakan/
471 CIPROBAY thuốc gì? Công dụng và giá thuốc CIPROBAY – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/ciprobay-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-ciprobay/
472 MICROLAX – MICROLAX BÉBÉ thuốc gì? Công dụng và giá thuốc MICROLAX – MICROLAX BÉBÉ – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/microlax-microlax-bebe-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-microlax-microlax-bebe-2/
473 BETOPTIC S 0,25% thuốc gì? Công dụng và giá thuốc BETOPTIC S 0,25% – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/betoptic-s-025-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-betoptic-s-025/
474 BIOFIDIN thuốc gì? Công dụng và giá thuốc BIOFIDIN – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/biofidin-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-biofidin/
475 MENINGOCOCCAL A + C VACCINE thuốc gì? Công dụng và giá thuốc MENINGOCOCCAL A + C VACCINE – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/meningococcal-a-c-vaccine-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-meningococcal-a-c-vaccine/
476 ERGOTAMIN TARTRAT Thua��c cha��ng A�au na��a A�a?�u. – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/ergotamin-tartrat-thuoc-chong-dau-nua-dau/
477 LORAZEPAM  thuốc Chống lo âu, an thần gây ngủ – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/lorazepam-thuoc-chong-lo-au-an-than-gay-ngu/
478 SIBELIUM thuốc gì? Công dụng và giá thuốc SIBELIUM – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/sibelium-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-sibelium/
479 LARIAM thuốc gì? Công dụng và giá thuốc LARIAM – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/lariam-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-lariam-2/
480 Abavir – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/abavir/
481 GLOBULIN MIỄN DỊCH TIÊM TĨNH MẠCH – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/globulin-mien-dich-tiem-tinh-mach/
482 DEPERSOLON thuốc gì? Công dụng và giá thuốc DEPERSOLON – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/depersolon-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-depersolon/
483 TAGAMET thuốc gì? Công dụng và giá thuốc TAGAMET – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/tagamet-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-tagamet/
484 Abboticin® – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/abboticin-7/
485 ADRENOXYL thuốc gì? Công dụng và giá thuốc ADRENOXYL – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/adrenoxyl-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-adrenoxyl/
486 NORETHISTERON (NORETHINDRON) Hormon kiểu progesteron. – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/norethisteron-norethindron-hormon-kieu-progesteron/
487 NICARDIPIN Thuốc chẹn kênh calci. – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/nicardipin-thuoc-chen-kenh-calci/
488 MANITOL THUỐC Lợi niệu thẩm thấu. https://tracuuthuoctay.com/manitol-thuoc-loi-nieu-tham-thau/
489 CLARINASE REPETAB thuốc gì? Công dụng và giá thuốc CLARINASE REPETAB – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/clarinase-repetab-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-clarinase-repetab/
490 CLORPHENIRAMIN MALEAT Thuốc đối kháng thụ thể H1 histamin – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/clorpheniramin-maleat-thuoc-doi-khang-thu-the-h1-histamin/
491 PIPECURONIUM BROMID Thuốc chẹn thần kinh – cơ – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/pipecuronium-bromid-thuoc-chen-than-kinh-co/
492 ESTRADIOL Hormon estrogen. – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/estradiol-hormon-estrogen/
493 MEBENDAZOL thuốc Chống giun sán có phổ rộng.MEBENDAZOL thuốc Chống giun sán có phổ rộng. – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/mebendazol-thuoc-chong-giun-san-co-pho-rong/
494 IBUPROFEN Thuốc chống viêm không steroid – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/ibuprofen-thuoc-chong-viem-khong-steroid/
495 HYDROCLOROTHIAZID Thua��c la�?i tia�?u thiazid. – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/hydroclorothiazid-thuoc-loi-tieu-thiazid/
496 FLIXONASE thuốc gì? Công dụng và giá thuốc FLIXONASE – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/flixonase-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-flixonase/
497 SPECTINOMYCIN thuốc Kháng sinh – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/spectinomycin-thuoc-khang-sinh/
498 NETROMYCIN IM/IV thuốc gì? Công dụng và giá thuốc NETROMYCIN IM/IV – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/netromycin-imiv-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-netromycin-imiv/
499 Doxorubicin. Chai???a ung th?i?? – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/doxorubicin-chua-ung-thu/
500 TENIPOSID Thuốc chống ung thư – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/teniposid-thuoc-chong-ung-thu/
501 RETINOL thuốc VITAMIN A – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/retinol-thuoc-vitamin-a/
502 RINGER LACTAT thuốc Dịch truyền tĩnh mạch – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/ringer-lactat-thuoc-dich-truyen-tinh-mach/
503 LIPICARD thuốc gì? Công dụng và giá thuốc LIPICARD – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/lipicard-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-lipicard/
504 CEDAX thuốc gì? Công dụng và giá thuốc CEDAX – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/cedax-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-cedax/
505 STREPTOMYCINE thuốc kháng sinh – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/streptomycin-thuoc-khang-sinh/
506 ECONAZOL Thua��c imidazol cha��ng na??m. – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/econazol-thuoc-imidazol-chong-nam/
507 LEVONORGESTREL (ĐẶT TRONG TỬ CUNG) thuốc Gestagen – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/levonorgestrel-dat-trong-tu-cung-thuoc-gestagen/
508 NEUPOGEN thuốc gì? Công dụng và giá thuốc NEUPOGEN – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/neupogen-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-neupogen/
509 Epinephrine. Thua��c kA�ch thA�ch giao ca??m. – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/epinephrine-thuoc-kich-thich-giao-cam/
510 TONICALCIUM thuốc gì? Công dụng và giá thuốc TONICALCIUM – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/tonicalcium-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-tonicalcium/
511 VACCIN  BẠCH  HẦU  –  HO  GÀ  –  UỐN  VÁN  HẤP  PHỤ (VACCIN DPT) – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/vaccin-bach-hau-ho-ga-uon-van-hap-phu-vaccin-dpt/
512 THEOPHYLIN Thuốc giãn phế quản – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/theophylin-thuoc-gian-phe-quan/
513 MITOMYCIN-C KYOWA thuốc gì? Công dụng và giá thuốc MITOMYCIN-C KYOWA – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/mitomycin-c-kyowa-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-mitomycin-c-kyowa/
514 Abetol® là thuốc gì? – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/abetol-la-thuoc-gi/
515 LACTULOSE Thuốc khử độc amoniac, thuốc nhuận tràng – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/lactulose-thuoc-khu-doc-amoniac-thuoc-nhuan-trang/
516 HICONCIL thuốc gì? Công dụng và giá thuốc HICONCIL – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/hiconcil-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-hiconcil/
517 LIDOCAIN Thuốc tê, thuốc chống loạn nhịp nhóm 1B – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/lidocain-thuoc-te-thuoc-chong-loan-nhip-nhom-1b/
518 INTERFERON ALFA -Chất điều biến đáp ứng sinh học, thuốc chống ung thư – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/interferon-alfa-chat-dieu-bien-dap-ung-sinh-hoc-thuoc-chong-ung-thu/
519 ZANTAC thuốc gì? Công dụng và giá thuốc ZANTAC – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/zantac-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-zantac/
520 Globulin miễn dịch. KHÁNG VIÊM GAN B – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/globulin-mien-dich-khang-viem-gan-b/
521 NHÔM PHOSPHAT Kháng acid – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/nhom-phosphat-khang-acid/
522 IPRATROPIUM BROMID – Thuốc giãn phế quản kháng acetylcholin – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/ipratropium-bromid-thuoc-gian-phe-quan-khang-acetylcholin/
523 AZATHIOPRIN Thuốc ức chế miễn dịch – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/azathioprin-thuoc-uc-che-mien-dich/
524 ESTRON Estrogen. – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/estron-estrogen/
525 LEXOMIL thuốc gì? Công dụng và giá thuốc LEXOMIL – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/lexomil-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-lexomil-2/
526 VACCIN VIÊM GAN B HEPATITIS – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/vaccin-viem-gan-b-hepatitis/
527 TERNEURINE H-5000 thuốc gì? Công dụng và giá thuốc TERNEURINE H-5000 – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/terneurine-h-5000-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-terneurine-h-5000/
528 POLYTONYL thuốc gì? Công dụng và giá thuốc – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/polytonyl-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc/
529 OMEPRAZOLE Chống loét dạ dày tá tràng, ức chế bơm proton – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/omeprazole-chong-loet-da-day-ta-trang-uc-che-bom-proton/
530 TRACRIUM thuốc gì? Công dụng và giá thuốc TRACRIUM – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/tracrium-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-tracrium/
531 SIDERFOL viên nang thuốc gì? Công dụng và giá thuốc SIDERFOL viên nang – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/siderfol-vien-nang-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-siderfol-vien-nang/
532 SINECOD thuốc gì? Công dụng và giá thuốc SINECOD – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/sinecod-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-sinecod/
533 BẠC SULFADIAZIN – Thuốc phòng và chữa nhiễm khuẩn các vết thương, vết bỏng – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/bac-sulfadiazin-thuoc-phong-va-chua-nhiem-khuan-cac-vet-thuong-vet-bong/
534 VERAPAMIL Thuốc chẹn kênh calci: Chống loạn nhịp, đau thắt ngực – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/verapamil-thuoc-chen-kenh-calci-chong-loan-nhip-dau-that-nguc/
535 Ephedrine Thua��c gia��ng tha?�n kinh giao ca??m. – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/ephedrine-thuoc-giong-than-kinh-giao-cam/
536 NATRI NITROPRUSIAT Thuốc giãn mạch, chống tăng huyết áp – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/natri-nitroprusiat-thuoc-gian-mach-chong-tang-huyet-ap/
537 DICYNONE thuốc gì? Công dụng và giá thuốc DICYNONE – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/dicynone-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-dicynone/
538 VECURONIUM Thuốc giãn cơ – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/vecuronium-thuoc-gian-co/
539 FENOTEROL Thuốc chủ vận beta2 chọn lọc; thuốc giãn phế quản. – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/fenoterol-thuoc-chu-van-beta2-chon-loc-thuoc-gian-phe-quan/
540 BROMOCRIPTIN Thuốc chủ vận đối với thụ thể dopamin; thuốc chống Parkinson – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/bromocriptin-thuoc-chu-van-doi-voi-thu-the-dopamin-thuoc-chong-parkinson/
541 NEO-PYRAZON thuốc gì? Công dụng và giá thuốc NEO-PYRAZON – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/neo-pyrazon-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-neo-pyrazon/
542 FEMARA thuốc gì? Công dụng và giá thuốc FEMARA – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/femara-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-femara/
543 DIARSED thuốc gì? Công dụng và giá thuốc DIARSED – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/diarsed-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-diarsed/
544 MESALAZIN Thuốc chữa bệnh đường ruột (chống viêm). – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/mesalazin-thuoc-chua-benh-duong-ruot-chong-viem/
545 POLERY thuốc gì? Công dụng và giá thuốc – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/polery-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc/
546 RIFAMPICIN thuốc Kháng sinh đặc trị lao và phong – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/rifampicin-thuoc-khang-sinh-dac-tri-lao-va-phong/
547 OXAMNIQUIN Thuốc trị sán máng – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/oxamniquin-thuoc-tri-san-mang/
548 ALVESIN 40 thuốc gì? Công dụng và giá thuốc ALVESIN 40AC – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/alvesin-40-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-alvesin-40/
549 STIMOL thuốc gì? Công dụng và giá thuốc STIMOL – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/stimol-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-stimol/
550 METRIFONAT Thuốc diệt giun sán – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/metrifonat-thuoc-diet-giun-san/
551 GENTAMICIN Kháng sinh nhóm aminoglycosid. – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/gentamicin-khang-sinh-nhom-aminoglycosid/
552 CALCIFEDIOL Thuốc tương tự vitamin D. – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/calcifediol-thuoc-tuong-tu-vitamin-d/
553 BENADRYL thuốc gì? Công dụng và giá thuốc BENADRYL – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/benadryl-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-benadryl/
554 PHO-L thuốc gì? Công dụng và giá thuốc PHO-L – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/pho-l-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-pho-l/
555 ETHER MAS GA?y mA?. – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/ether-me-gay-me/
556 STAMARIL PASTEUR thuốc gì? Công dụng và giá thuốc STAMARIL PASTEUR – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/stamaril-pasteur-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-stamaril-pasteur/
557 DIAPHYLLIN thuốc gì? Công dụng và giá thuốc DIAPHYLLIN – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/diaphyllin-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-diaphyllin/
558 Pariet thuốc gì? Công dụng và giá thuốc Pariet – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/pariet-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-pariet/
559 BIODERMINE thuốc gì? Công dụng và giá thuốc BIODERMINE – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/biodermine-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-biodermine/
560 ERGOMETRIN KA�ch thA�ch ta�� cung. – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/ergometrin-kich-thich-tu-cung/
561 VITAMIN D Bổ sung cho khẩu phần ăn. Còi xương do dinh dưỡng – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/vitamin-d-bo-sung-cho-khau-phan-an-coi-xuong-do-dinh-duong/
562 CITRARGININE thuốc gì? Công dụng và giá thuốc CITRARGININE – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/citrarginine-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-citrarginine/
563 DIPROSPAN injection thuốc gì? Công dụng và giá thuốc DIPROSPAN injection – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/diprospan-injection-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-diprospan-injection/
564 HÉPADIAL thuốc gì? Công dụng và giá thuốc HÉPADIAL https://tracuuthuoctay.com/hepadial-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-hepadial/
565 FLUOROURACIL Thuốc chống ung thư, loại chống chuyển hóa. https://tracuuthuoctay.com/fluorouracil-thuoc-chong-ung-thu-loai-chong-chuyen-hoa/
566 EDNYT thuốc gì? Công dụng và giá thuốc EDNYT – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/ednyt-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-ednyt/
567 PROCARBAZIN thuốc chống ung thư – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/procarbazin-thuoc-chong-ung-thu/
568 NIMOTOP thuốc gì? Công dụng và giá thuốc NIMOTOP – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/nimotop-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-nimotop/
569 POSTINOR thuốc gì? Công dụng và giá thuốc – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/postinor-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc/
570 VITAMIN E (ALPHATOCOPHEROL) Dùng để điều trị và phòng thiếu vitamin E – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/vitamin-e-alphatocopherol-dung-de-dieu-tri-va-phong-thieu-vitamin-e/
571 TOT’HEMA thuốc gì? Công dụng và giá thuốc TOT’HEMA – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/tothema-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-tothema/
572 FLUDROCORTISON thuốc Mineralocorticoid. – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/fludrocortison-thuoc-mineralocorticoid/
573 NHỰA PODOPHYLUM Thuốc làm tróc lớp sừng da – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/nhua-podophylum-thuoc-lam-troc-lop-sung-da/
574 HAEMACCEL thuốc gì? Công dụng và giá thuốc HAEMACCEL – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/haemaccel-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-haemaccel/
575 PANANGIN thuốc gì? Công dụng và giá thuốc PANANGIN – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/panangin-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-panangin/
576 NICLOSAMID Thuốc chống giun sán. – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/niclosamid-thuoc-chong-giun-san/
577 CLOXACILIN Penicilin kháng penicilinase. – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/cloxacilin-penicilin-khang-penicilinase/
578 D.T.VAX thuốc gì? Công dụng và giá thuốc D.T.VAX – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/d-t-vax-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-d-t-vax/
579 THAN HOẠT Thuốc giải độc – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/than-hoat-thuoc-giai-doc/
580 HYDROCORTISON Thua��c cha�?a eczema ca??p vA� ma??n Glucocorticosteroid, corticosteroid – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/hydrocortison-thuoc-chua-eczema-cap-va-man-glucocorticosteroid-corticosteroid/
581 CETRIZET thuốc gì? Công dụng và giá thuốc CETRIZET – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/cetrizet-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-cetrizet/
582 ENHANCIN thuốc gì? Công dụng và giá thuốc ENHANCIN – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/enhancin-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-enhancin/
583 ETHOSUXIMID Thua��c cha��ng A�a��ng kinh nhA?m sucinimid. – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/ethosuximid-thuoc-chong-dong-kinh-nhom-sucinimid/
584 PAXÉLADINE thuốc gì? Công dụng và giá thuốc PAXÉLADINE – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/paxeladine-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-paxeladine/
585 LIPITOR thuốc gì? Công dụng và giá thuốc LIPITOR – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/lipitor-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-lipitor/
586 RETROVIR thuốc gì? Công dụng và giá thuốc RETROVIR – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/retrovir-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-retrovir/
587 CERE – DavinFrance: Hoạt huyết, tăng cường tuần hoàn não – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/cere-davinfrance-hoat-huyet-tang-cuong-tuan-hoan-nao/
588 SPERSACET C thuốc gì? Công dụng và giá thuốc SPERSACET C – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/spersacet-c-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-spersacet-c/
589 MELPHALAN Thuốc chống ung thư, tác nhân alkyl hóa; thuộc nhóm mù tạc nitrogen (Nitrogen mustard) – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/thuoc-chong-ung-thu-tac-nhan-alkyl-hoa-thuoc-nhom-mu-tac-nitrogen-nitrogen-mustard/
590 SPERSALLERG thuốc gì? Công dụng và giá thuốc SPERSALLERG – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/spersallerg-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-spersallerg/
591 HELMINTOX là thuốc gì? Công dụng và giá thuốc HELMINTOX – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/helmintox-la-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-helmintox/
592 CALCIUM-SANDOZ FORTE thuốc gì? Công dụng và giá thuốc CALCIUM-SANDOZ FORTE – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/calcium-sandoz-forte-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-calcium-sandoz-forte/
593 ELOXATIN 50 mg / ELOXATIN 100 mg thuốc gì? Công dụng và giá thuốc ELOXATIN 50 mg / ELOXATIN 100 mg – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/eloxatin-50-mg-eloxatin-100-mg-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-eloxatin-50-mg-eloxatin-100-mg/
594 FENOFIBRAT Thuốc hạ lipid máu (nhóm fibrat). https://tracuuthuoctay.com/fenofibrat-thuoc-ha-lipid-mau-nhom-fibrat/
595 INDINAVIR SULFAT – Thuốc Kháng retrovirus – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/indinavir-sulfat-thuoc-khang-retrovirus/
596 PIVALONE – PIVALONE NÉOMYCINE thuốc gì? Công dụng và giá thuốc – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/pivalone-pivalone-neomycine-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc/
597 ARCALION 200 mg thuốc gì? Công dụng và giá thuốc ARCALION 200 mg – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/arcalion-200-mg-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-arcalion-200-mg/
598 INDOMETHACIN – Thuốc chống viêm không steroid – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/indomethacin-thuoc-chong-viem-khong-steroid/
599 HEPARIN Cha��ng A�A?ng mA?u. – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/heparin-chong-dong-mau/
600 CECLOR thuốc gì? Công dụng và giá thuốc CECLOR – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/ceclor-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-ceclor/
601 CROMOLYN Thuốc chống dị ứng. – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/cromolyn-thuoc-chong-di-ung/
602 OFLOXACIN Kháng sinh nhóm quinolon – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/ofloxacin-khang-sinh-nhom-quinolon/
603 MORPHIN Thuốc giảm đau gây ngủ. – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/morphin-thuoc-giam-dau-gay-ngu/
604 MAGNEVIST thuốc gì? Công dụng và giá thuốc MAGNEVIST – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/magnevist-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-magnevist/
605 LEUCO-4 thuốc gì? Công dụng và giá thuốc LEUCO-4 – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/leuco-4-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-leuco-4-2/
606 DERMOVATE thuốc gì? Công dụng và giá thuốc DERMOVATE – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/dermovate-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-dermovate/
607 TADENAN thuốc gì? Công dụng và giá thuốc TADENAN – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/tadenan-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-tadenan/
608 CIDERMEX thuốc gì? Công dụng và giá thuốc CIDERMEX – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/cidermex-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-cidermex/
609 ETHAMBUTOL Cha��ng Mycobacterium. – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/ethambutol-chong-mycobacterium/
610 BETAMETHASON Thuốc Glucocorticoid – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/betamethason-thuoc-glucocorticoid/
611 ESTROGEN LIASN Ha�?P Estrogen. – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/estrogen-lien-hop-estrogen/
612 TROPICAMID Thuốc giãn đồng tử, kháng muscarin – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/tropicamid-thuoc-gian-dong-tu-khang-muscarin/
613 MERCAPTOPURIN Thuốc chống ung thư, thuốc chống chuyển hóa purin – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/mercaptopurin-thuoc-chong-ung-thu-thuoc-chong-chuyen-hoa-purin/
614 NEOAMIYU thuốc gì? Công dụng và giá thuốc NEOAMIYU – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/neoamiyu-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-neoamiyu/
615 DIPROSALIC thuốc gì? Công dụng và giá thuốc DIPROSALIC – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/diprosalic-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-diprosalic/
616 SIMILAC ADVANCE thuốc gì? Công dụng và giá thuốc SIMILAC ADVANCE – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/similac-advance-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-similac-advance/
617 LEVONORGESTREL (VIÊN UỐNG) thuốc Gestagen – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/levonorgestrel-vien-uong-thuoc-gestagen/
618 BÉVITINE thuốc gì? Công dụng và giá thuốc BÉVITINE – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/bevitine-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-bevitine/
619 DECTANCYL 0,5% thuốc gì? Công dụng và giá thuốc DECTANCYL 0,5% – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/dectancyl-05-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-dectancyl-05-2/
620 MEFLOQUIN Thuốc chống sốt rét. – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/mefloquin-thuoc-chong-sot-ret/
621 METHYLPREDNISOLON Thuốc chống viêm corticosteroid – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/methylprednisolon-thuoc-chong-viem-corticosteroid/
622 TELFAST thuốc gì? Công dụng và giá thuốc TELFAST – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/telfast-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-telfast/
623 ULFON thuốc gì? Công dụng và giá thuốc ULFON – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/ulfon-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-ulfon/
624 PADÉRYL thuốc gì? Công dụng và giá thuốc PADÉRYL – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/paderyl-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-paderyl/
625 DIGOXINE NATIVELLE thuốc gì? Công dụng và giá thuốc DIGOXINE NATIVELLE – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/digoxine-nativelle-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-digoxine-nativelle/
626 SPASMAVERINE thuốc gì? Công dụng và giá thuốc SPASMAVERINE – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/spasmaverine-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-spasmaverine/
627 LITHI CARBONAT Thuốc chống loạn tâm thần – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/lithi-carbonat-thuoc-chong-loan-tam-than/
628 MORIAMIN FORTE thuốc gì? Công dụng và giá thuốc MORIAMIN FORTE – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/moriamin-forte-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-moriamin-forte/
629 Thuốc Alphachymotrypsine choay thuốc gì? Công dụng và giá thuốc – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/alphachymotrypsine-choay-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc/
630 Abacavir – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/abacavir/
631 OXYTOCIN Thuốc thúc đẻ – Hormon thùy sau tuyến yên – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/oxytocin-thuoc-thuc-de-hormon-thuy-sau-tuyen-yen/
632 c – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/mizollen-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-mizollen/
633 UROGRAFIN thuốc gì? Công dụng và giá thuốc UROGRAFIN – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/urografin-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-urografin/
634 HALOPERIDOL Thuốc an thần kinh thuộc nhóm butyrophenon. – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/haloperidol-thuoc-an-than-kinh-thuoc-nhom-butyrophenon/
635 MORIAMIN S-2 thuốc gì? Công dụng và giá thuốc MORIAMIN S-2 – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/moriamin-s-2-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-moriamin-s-2/
636 ETHINYLESTRADIOL Estrogen ta��ng ha�?p. – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/ethinylestradiol-estrogen-tong-hop/
637 ACID ASCORBIC (VITAMIN C) Vitamin tan trong nước – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/acid-ascorbic-vitamin-c-vitamin-tan-trong-nuoc/
638 BENZYL BENZOAT – Thuốc trị ghẻ và chấy rận – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/benzyl-benzoat-thuoc-tri-ghe-va-chay-ran/
639 GLOBULIN MIỄN DỊCH TIÊM BẮP https://tracuuthuoctay.com/globulin-mien-dich-tiem-bap-globulin-mien-dich-tiem-bap/
640 LÉNITRAL 3 mg và 15 mg dạng tiêm thuốc gì? Công dụng và giá thuốc LÉNITRAL 3 mg và 15 mg dạng tiêm – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/lenitral-3-mg-va-15-mg-dang-tiem-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-lenitral-3-mg-va-15-mg-dang-tiem-2/
641 NEOMYCIN Kháng sinh nhóm aminoglycosid – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/neomycin-khang-sinh-nhom-aminoglycosid/
642 ALVITYL comprimes enrobes thuốc gì? Công dụng và giá thuốc ALVITYL comprimes enrobes – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/alvityl-comprimes-enrobes-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-alvityl-comprimes-enrobes/
643 HALOTHAN Thuốc mê đường hô hấp. – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/halothan-thuoc-me-duong-ho-hap/
644 EFFERALGAN CODÉINE thuốc gì? Công dụng và giá thuốc EFFERALGAN CODÉINE – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/efferalgan-codeine-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-efferalgan-codeine/
645 BASDENE thuốc gì? Công dụng và giá thuốc BASDENE – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/basdene-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-basdene/
646 GLUTETHIMID An thần gây ngủ. – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/glutethimid-an-than-gay-ngu-glutethimid-thuoc-giglutethimid-gia-thuoc-glutethimid-tac-dung-thuoc-glutethimid-chi-dinh-thuoc/
647 OCULOTECT FLUID – OCULOTECT SINE thuốc gì? Công dụng và giá thuốc – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/oculotect-fluid-oculotect-sine-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc/
648 DIREXIODE thuốc gì? Công dụng và giá thuốc DIREXIODE – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/direxiode-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-direxiode/
649 CELESTONE thuốc gì? Công dụng và giá thuốc CELESTONE – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/celestone-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-celestone/
650 COLISTIN Kháng sinh. – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/colistin-khang-sinh/
651 ONDANSETRON Chất đối kháng thụ thể 5 – HT3 – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/ondansetron-chat-doi-khang-thu-the-5-ht3/
652 ACETAZOLAMID Thuốc chống glôcôm – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/acetazolamid-thuoc-chong-glocom/
653 GLYCIN Dung dai??i??ch t?i??ai??i??i rai??i??a – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/glycin-dung-dich-tuoi-rua/
654 BISACODYL Thuốc nhuận tràng – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/bisacodyl-thuoc-nhuan-trang/
655 TILCOTIL thuốc gì? Công dụng và giá thuốc TILCOTIL – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/tilcotil-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-tilcotil/
656 GIẢI ĐỘC TỐ UỐN VÁN HẤP PHỤ Vaccin. https://tracuuthuoctay.com/giai-doc-to-uon-van-hap-phu-vaccin/
657 TOBRADEX thuốc gì? Công dụng và giá thuốc TOBRADEX – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/tobradex-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-tobradex/
658 SALBUTAMOL thuốc kích thích giao cảm – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/salbutamol-thuoc-kich-thich-giao-cam/
659 NATRI NITRIT Thuốc giải độc cyanid – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/natri-nitrit-thuoc-giai-doc-cyanid/
660 GLIBENCLAMID Thuốc uống chống đái tháo đường nhóm sulfonylure. – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/glibenclamid-thuoc-uong-chong-dai-thao-duong-nhom-sulfonylure/
661 BENALAPRIL 5 thuốc gì? Công dụng và giá thuốc BENALAPRIL 5 – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/benalapril-5-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-benalapril-5/
662 NADOLOL Thuốc chẹn beta – adrenergic không chọn lọc – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/nadolol-thuoc-chen-beta-adrenergic-khong-chon-loc/
663 CEPODEM thuốc gì? Công dụng và giá thuốc CEPODEM – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/cepodem-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-cepodem/
664 POLYDEXA solution auriculaire thuốc gì? Công dụng và giá thuốc – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/polydexa-solution-auriculaire-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc/
665 CEFADROXIL Thuốc kháng sinh nhóm cephalosporin thế hệ thứ nhất. – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/cefadroxil-thuoc-khang-sinh-nhom-cephalosporin-the-he-thu-nhat/
666 AMEPROXEN thuốc gì? Công dụng và giá thuốc AMEPROXEN – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/ameproxen-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-ameproxen/
667 BETNOVATE CREAM thuốc gì? Công dụng và giá thuốc BETNOVATE CREAM – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/betnovate-cream-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-betnovate-cream/
668 HERPEVIR thuốc gì? Công dụng và giá thuốc HERPEVIR – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/herpevir-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-herpevir/
669 Thuốc pepsane là thuốc gì ? Công dụng và giá thuốc pepsane – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/thuoc-pepsane-la-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-pepsane/
670 NALOXON Thuốc đối kháng opiat – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/naloxon-thuoc-doi-khang-opiat/
671 MÉLADININE thuốc gì? Công dụng và giá thuốc MÉLADININE – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/meladinine-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-meladinine/
672 TENOXITIC thuốc gì? Công dụng và giá thuốc TENOXITIC – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/tenoxitic-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-tenoxitic/
673 TERGYNAN thuốc gì? Công dụng và giá thuốc TERGYNAN – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/tergynan-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-tergynan/
674 DACTINOMYCIN Thua��c cha��ng ung th?� – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/dactinomycin-thuoc-chong-ung-thu/
675 IFOSFAMIDE Thuốc Chống Ung Thư, Chất Alkyl Hóa, Mù Tạc Nitrogen – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/ifosfamid-thuoc-chong-ung-thu-chat-alkyl-hoa-mu-tac-nitrogen/
676 FLUCLOXACILIN thuốc Kháng sinh bán tổng hợp isoxazolyl- penicilin chống tụ cầu khuẩn https://tracuuthuoctay.com/flucloxacilin-thuoc-khang-sinh-ban-tong-hop-isoxazolyl-penicilin-chong-tu-cau-khuan/
677 DACARBAZIN Cha��ng ung th?� – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/dacarbazin-chong-ung-thu/
678 CALCINOL RB / CALCINOL-1000 thuốc gì? Công dụng và giá thuốc CALCINOL RB / CALCINOL-1000 – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/calcinol-rb-calcinol-1000-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-calcinol-rb-calcinol-1000/
679 FASIGYNE thuốc gì? Công dụng và giá thuốc FASIGYNE – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/fasigyne-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-fasigyne/
680 SPORAL thuốc gì? Công dụng và giá thuốc SPORAL – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/sporal-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-sporal/
681 BECLOMETASON Thuốc corticosteroid – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/beclometason-thuoc-corticosteroid/
682 TESTOSTERON Hormon nam (androgen) và steroid đồng hóa – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/testosteron-hormon-nam-androgen-va-steroid-dong-hoa/
683 MÉTÉOSPASMYL thuốc gì? Công dụng và giá thuốc MÉTÉOSPASMYL – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/meteospasmyl-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-meteospasmyl/
684 FOSCARNET NATRI thuốc Kháng virus (toàn thân) – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/foscarnet-natri-thuoc-khang-virus-toan-than/
685 CLAMOXYL thuốc gì? Công dụng và giá thuốc CLAMOXYL – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/clamoxyl-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-clamoxyl/
686 FORLAX thuốc gì? Công dụng và giá thuốc FORLAX – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/forlax-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-forlax/
687 ONKOVERTIN 40-70 thuốc gì? Công dụng và giá thuốc. – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/onkovertin-40-70-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc/
688 NEOXIDIL GALDERMA thuốc gì? Công dụng và giá thuốc NEOXIDIL GALDERMA – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/neoxidil-galderma-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-neoxidil-galderma/
689 PACLITAXEL Thuốc chống ung thư – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/paclitaxel-thuoc-chong-ung-thu/
690 SEREVENT thuốc gì? Công dụng và giá thuốc SEREVENT – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/serevent-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-serevent/
691 NISSEL thuốc gì? Công dụng và giá thuốc NISSEL – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/nissel-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-nissel/
692 MEPRASAC thuốc gì? Công dụng và giá thuốc MEPRASAC – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/meprasac-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-meprasac/
693 BERLAMIN MODULAR thuốc gì? Công dụng và giá thuốc BERLAMIN MODULAR – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/berlamin-modular-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-berlamin-modular/
694 ANEXATE thuốc gì? Công dụng và giá thuốc ANEXATE – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/anexate-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-anexate/
695 ENALAPRIL Thua��c cha��ng tA?ng huya??t A?p, nhA?m a��c cha?? men chuya�?n angiotensin. – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/enalapril-thuoc-chong-tang-huyet-ap-nhom-uc-che-men-chuyen-angiotensin/
696 COLCHICIN Chống bệnh gút. – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/colchicin-chong-benh-gut/
697 CÉTORNAN 10 g thuốc gì? Công dụng và giá thuốc CÉTORNAN 10 g – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/cetornan-10-g-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-cetornan-10-g/
698 GUANETHIDIN Thuai??i??c ha?? huya??t A?p – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/guanethidin-thuoc-ha-huyet-ap/
699 COTRIMOXAZOL Kháng sinh, hỗn hợp sulfamethoxazol và trimethoprim với tỷ lệ 5/1. – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/cotrimoxazol-khang-sinh-hon-hop-sulfamethoxazol-va-trimethoprim-voi-ty-le-51/
700 HEXASPRAY thuốc gì? Công dụng và giá thuốc HEXASPRA – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/hexaspray-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-hexaspra/
701 TIMOLOL Thuốc chống glôcôm – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/timolol-thuoc-chong-glocom/
702 NEOSTIGMIN Thuốc tác dụng giống thần kinh đối giao cảm – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/neostigmin-thuoc-tac-dung-giong-than-kinh-doi-giao-cam/
703 ACID FOLIC Ðiều trị và phòng tình trạng thiếu Sắt – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/acid-folic-dieu-tri-va-phong-tinh-trang-thieu-sat/
704 PANSIRON G thuốc gì? Công dụng và giá thuốc PANSIRON G – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/pansiron-g-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-pansiron-g/
705 LOSARTAN thuốc Chất đối kháng thụ thể angiotensin II – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/losartan-thuoc-chat-doi-khang-thu-the-angiotensin-ii/
706 DECOLSIN thuốc gì? Công dụng và giá thuốc DECOLSIN – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/decolsin-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-decolsin/
707 LEUNASE thuốc gì? Công dụng và giá thuốc LEUNASE – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/leunase-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-leunase-2/
708 ENGERIX-B thuốc gì? Công dụng và giá thuốc ENGERIX-B – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/engerix-b-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-engerix-b/
709 RISPERIDON thuốc chống loạn thần – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/risperidon-thuoc-chong-loan-than/
710 DOXEPIN Thuai??i??c chai??i??ng tra?i??m ca??m ba vA?ng – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/doxepin-thuoc-chong-tram-cam-ba-vong/
711 HEPT-A-MYL thuốc gì? Công dụng và giá thuốc HEPT-A-MYL – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/hept-a-myl-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-hept-a-myl/
712 DEXTROMETHORPHAN Gia??m ho – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/dextromethorphan-giam-ho/
713 LAMISIL thuốc gì? Công dụng và giá thuốc LAMISIL – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/lamisil-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-lamisil-2/
714 TORENTAL thuốc gì? Công dụng và giá thuốc TORENTAL – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/torental-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-torental/
715 CEREBROLYSIN thuốc gì? Công dụng và giá thuốc CEREBROLYSIN – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/cerebrolysin-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-cerebrolysin/
716 FENTANYL Thuốc giảm đau nhóm opioid. – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/fentanyl-thuoc-giam-dau-nhom-opioid/
717 BABYGAZ thuốc gì? Công dụng và giá thuốc BABYGAZ – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/babygaz-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-babygaz/
718 BIOLACTYL thuốc gì? Công dụng và giá thuốc BIOLACTYL – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/biolactyl-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-biolactyl/
719 CARBAMAZEPIN Chống động kinh – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/carbamazepin-chong-dong-kinh/
720 LOVASTATIN thuốc chống tăng lipid máu thuộc nhóm chất ức chế HMG-CoA reductase (nhóm Statin) – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/lovastatin-thuoc-chong-tang-lipid-mau-thuoc-nhom-chat-uc-che-hmg-coa-reductase-nhom-statin/
721 DODÉCAVIT 0,5 mg/ml thuốc gì? Công dụng và giá thuốc DODÉCAVIT 0,5 mg/ml – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/dodecavit-05-mgml-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-dodecavit-05-mgml/
722 SOLMUX BRONCHO – SOLMUX PEDIATRIC thuốc gì? Công dụng và giá thuốc SOLMUX BRONCHO – SOLMUX PEDIATRIC – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/solmux-broncho-solmux-pediatric-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-solmux-broncho-solmux-pediatric/
723 VACCIN BẠI LIỆT UỐNG Poliomyelitis vaccine oral – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/vaccin-bai-liet-uong-poliomyelitis-vaccine-oral/
724 INDAPAMID Thuốc lợi tiểu – chống tăng huyết áp – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/indapamid-thuoc-loi-tieu-chong-tang-huyet-ap/
725 GRISEOFULVIN Chống nấm https://tracuuthuoctay.com/griseofulvin-thuoc-chong-nam/
726 MIACALCIC thuốc gì? Công dụng và giá thuốc MIACALCIC – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/miacalcic-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-miacalcic/
727 PRO-DAFALGAN thuốc gì? Công dụng và giá thuốc – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/pro-dafalgan-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc/
728 MIKROFOLLIN FORTE thuốc gì? Công dụng và giá thuốc MIKROFOLLIN FORTE – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/mikrofollin-forte-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-mikrofollin-forte/
729 SEPTRIN thuốc gì? Công dụng và giá thuốc SEPTRIN – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/septrin-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-septrin/
730 MESNA Thuốc giải độc https://tracuuthuoctay.com/httptracuuthuoctay-comwp-adminpost-new-php/
731 Abboticin® – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/abboticin-10/
732 PONSTAN thuốc gì? Công dụng và giá thuốc – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/ponstan-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc/
733 PEFLACINE thuốc gì? Công dụng và giá thuốc PEFLACINE – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/peflacine-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-peflacine/
734 LACTACYD thuốc gì? Công dụng và giá thuốc LACTACYD – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/lactacyd-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-lactacyd/
735 SERETIDE ACCUHALER/DISKUS thuốc gì? Công dụng và giá thuốc SERETIDE ACCUHALER/DISKUS – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/seretide-accuhalerdiskus-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-seretide-accuhalerdiskus/
736 CAPREOMYCIN – Kháng sinh; thuốc chống lao – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/capreomycin-khang-sinh-thuoc-chong-lao/
737 Dimercaprol Thuai??i??c gia??i Ai??ai??i??c – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/dimercaprol-thuoc-giai-doc/
738 EQUAL thuốc gì? Công dụng và giá thuốc EQUAL – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/equal-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-equal/
739 RANITIDINE thuốc Ðối kháng thụ thể histamin H2 – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/ranitidine-thuoc-doi-khang-thu-the-histamin-h2/
740 Abboticin® – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/abboticin-13/
741 TOPLEXIL sirop thuốc gì? Công dụng và giá thuốc TOPLEXIL sirop – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/toplexil-sirop-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-toplexil-sirop/
742 MEDIATOR thuốc gì? Công dụng và giá thuốc MEDIATOR – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/mediator-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-mediator/
743 SPERSADEXOLINE thuốc gì? Công dụng và giá thuốc SPERSADEXOLINE – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/spersadexoline-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-spersadexoline/
744 Abboticin® – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/abboticin-14/
745 MADOPAR – MODOPAR thuốc gì? Công dụng và giá thuốc MADOPAR – MODOPAR – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/madopar-modopar-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-madopar-modopar/
746 BEZAFIBRAT Thuốc hạ lipid máu (nhóm fibrat) – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/bezafibrat-thuoc-ha-lipid-mau-nhom-fibrat/
747 DÉPAKINE thuốc gì? Công dụng và giá thuốc DÉPAKINE – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/diane-35-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-diane-35/
748 Abboticin® – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/abboticin-15/
749 FML-NEO thuốc gì? Công dụng và giá thuốc FML-NEO – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/fml-neo-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-fml-neo/
750 Thuốc cellcept 500mg điều trị suy thận mãn tính giá bao nhiêu? https://tracuuthuoctay.com/cellcept-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-cellcept/
751 FLURAZEPAM Thuốc ngủ – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/flurazepam-thuoc-ngu/
752 BENZYLPENICILIN Kháng sinh nhóm beta – lactam – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/benzylpenicilin-khang-sinh-nhom-beta-lactam/
753 SÉRUM ANTIRABIQUE PASTEUR thuốc gì? Công dụng và giá thuốc SÉRUM ANTIRABIQUE PASTEUR – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/serum-antirabique-pasteur-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-serum-antirabique-pasteur/
754 CILOXAN thuốc gì? Công dụng và giá thuốc CILOXAN – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/ciloxan-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-ciloxan/
755 ANTIDOL thuốc gì? Công dụng và giá thuốc ANTIDOL – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/antidol-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-antidol/
756 MADECASSOL thuốc gì? Công dụng và giá thuốc MADECASSOL – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/madecassol-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-madecassol/
757 STILNOX thuốc gì? Công dụng và giá thuốc STILNOX – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/stilnox-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-stilnox/
758 ESTRON (FOLICULIN) Ai??iai???u hA?a biai???u hiai??i??n gen – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/estron-foliculin-dieu-hoa-bieu-hien-gen/
759 ACID SALICYLIC Thuốc tróc lớp sừng da, chống tiết bã nhờn, trị vảy nến – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/acid-salicylic-thuoc-troc-lop-sung-da-chong-tiet-ba-nhon-tri-vay-nen/
760 HALOG-NÉOMYCINE crème thuốc gì? Công dụng và giá thuốc HALOG-NÉOMYCINE crème – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/halog-neomycine-creme-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-halog-neomycine-creme/
761 NEO ENTROSTOP thuốc gì? Công dụng và giá thuốc NEO ENTROSTOP – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/neo-entrostop-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-neo-entrostop/
762 CALCI CLORID Khoáng chất. – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/calci-clorid-khoang-chat/
763 SEVORANE thuốc gì? Công dụng và giá thuốc SEVORANE – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/sevorane-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-sevorane/
764 DI-ANTALVIC thuốc gì? Công dụng và giá thuốc DI-ANTALVIC – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/di-antalvic-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-di-antalvic/
765 PFIZER thuốc gì? Công dụng và giá thuốc PFIZER – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/pfizer-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-pfizer/
766 DÉCONTRACTYL thuốc gì? Công dụng và giá thuốc DÉCONTRACTYL – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/decontractyl-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-decontractyl/
767 BERLTHYROX (L-THYROXINE) thuốc gì? Công dụng và giá thuốc BERLTHYROX (L-THYROXINE) – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/berlthyrox-l-thyroxine-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-berlthyrox-l-thyroxine/
768 FLUPHENAZIN Thuốc chống loạn thần, thuốc an thần kinh nhóm phenothiazin liều thấp – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/fluphenazin-thuoc-chong-loan-than-thuoc-an-than-kinh-nhom-phenothiazin-lieu-thap/
769 DOXYCYCLIN KhA?ng sinh – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/doxycyclin-khang-sinh/
770 AZTREONAM Thuốc kháng sinh thuộc nhóm beta lactam (monobactam) – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/aztreonam-thuoc-khang-sinh-thuoc-nhom-beta-lactam-monobactam/
771 TRIAMTEREN Thuốc lợi tiểu giữ kali – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/triamteren-thuoc-loi-tieu-giu-kali/
772 CODEIN PHOSPHAT Giảm đau gây ngủ và giảm ho. – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/codein-phosphat-giam-dau-gay-ngu-va-giam-ho/
773 CLORAMPHENICOL Kháng sinh. – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/cloramphenicol-khang-sinh/
774 Benzoyl peroxide – Thuốc kháng khuẩn và bong lớp sừng – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/benzoyl-peroxide-thuoc-khang-khuan-va-bong-lop-sung/
775 Acarbose Thuốc chống đái tháo đường (ức chế alpha – glucosidase) – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/acarbose-thuoc-chong-dai-thao-duong-uc-che-alpha-glucosidase/
776 ECAZIDE thuốc gì? Công dụng và giá thuốc ECAZIDE – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/ecazide-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-ecazide/
777 CITI – DavinFrance: Tăng cường trí nhớ giảm căng thẳng thần kinh – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/citi-davinfrance-tang-cuong-tri-nho-giam-cang-thang-than-kinh/
778 LÉNITRAL 2,5 mg dạng uống thuốc gì? Công dụng và giá thuốc LÉNITRAL 2,5 mg dạng uống – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/lenitral-25-mg-dang-uong-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-lenitral-25-mg-dang-uong-2/
779 FILGRASTIM Thuốc yếu tố tăng trưởng tạo máu. – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/filgrastim-thuoc-yeu-to-tang-truong-tao-mau/
780 IOHEXOL- Chất cản quang loại không ion hóa – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/iohexol-chat-can-quang-loai-khong-ion-hoa/
781 NYSTATIN Thuốc chống nấm. – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/nystatin-thuoc-chong-nam/
782 ELOMET thuốc gì? Công dụng và giá thuốc ELOMET – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/elomet-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-elomet/
783 SKENAN LP thuốc gì? Công dụng và giá thuốc SKENAN LP – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/skenan-lp-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-skenan-lp/
784 GALAMIN Thuốc giãn cơ loại phong bế thần kinh https://tracuuthuoctay.com/galamin-thuoc-gian-co-loai-phong-be-than-kinh-co-khong-khu-cuc/
785 NIZORAL viên nén thuốc gì? Công dụng và giá thuốc NIZORAL viên nén – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/nizoral-vien-nen-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-nizoral-vien-nen/
786 LEUCODININE B 10% thuốc gì? Công dụng và giá thuốc LEUCODININE B 10% – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/leucodinine-b-10-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-leucodinine-b-10-2/
787 GLIPIZID Sulfonylurê – chống đái tháo đường. – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/glipizid-sulfonylure-chong-dai-thao-duong/
788 AMEFERRO thuốc gì? Công dụng và giá thuốc AMEFERRO – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/ameferro-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-ameferro/
789 ENSURE thuốc gì? Công dụng và giá thuốc ENSURE – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/ensure-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-ensure/
790  FORMOTEROL Thuốc beta2 – adrenergic chọn lọc, tác dụng kéo dài https://tracuuthuoctay.com/formoterol-thuoc-beta2-adrenergic-chon-loc-tac-dung-keo-dai/
791 MADIPLOT thuốc gì? Công dụng và giá thuốc MADIPLOT – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/madiplot-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-madiplot/
792 MONOTRATE thuốc gì? Công dụng và giá thuốc MONOTRATE – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/monotrate-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-monotrate/
793 TIOCONAZOL Thuốc chống nấm – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/tioconazol-thuoc-chong-nam/
794 SIRDALUD thuốc gì? Công dụng và giá thuốc SIRDALUD – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/sirdalud-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-sirdalud/
795 OPEAZITRO thuốc gì? Công dụng và giá thuốc OPEAZITRO – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/opeazitro-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-opeazitro/
796 LEVONORGESTREL (CẤY DƯỚI DA) thuốc Gestagen – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/levonorgestrel-cay-duoi-da-thuoc-gestagen/
797 TEICOPLANIN Thuốc Kháng sinh glycopeptid – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/teicoplanin-thuoc-khang-sinh-glycopeptid/
798 ESTRAMUSTIN PHOSPHAT Thua��c cha��ng ung th?� – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/estramustin-phosphat-thuoc-chong-ung-thu/
799 ACID ACETYLSALICYLIC (ASPIRIN) Thuốc giảm đau, hạ sốt, chống viêm – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/acid-acetylsalicylic-aspirin-thuoc-giam-dau-ha-sot-chong-viem/
800 ETOPOSID Cha��ng ung th?� – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/etoposid-chong-ung-thu/
801 CELESTAMINE thuốc gì? Công dụng và giá thuốc CELESTAMINE – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/celestamine-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-celestamine/
802 LISINOPRIL Thuốc ức chế enzym chuyển angiotensin – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/lisinopril-thuoc-uc-che-enzym-chuyen-angiotensin/
803 ZIDOVUDIN Chống virus điều trị người nhiễm HIV – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/zidovudin-chong-virus-dieu-tri-nguoi-nhiem-hiv/
804 Aciclovir Thuốc chống virus – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/aciclovir-thuoc-chong-virus/
805 METHYCOBAL thuốc gì? Công dụng và giá thuốc METHYCOBAL – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/methycobal-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-methycobal/
806 AMITASE thuốc gì? Công dụng và giá thuốc AMITASE – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/amitase-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-amitase/
807 MORIHEPAMIN thuốc gì? Công dụng và giá thuốc MORIHEPAMIN – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/morihepamin-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-morihepamin/
808 GEMFIBROZIL Thuốc chống tăng lipid huyết. https://tracuuthuoctay.com/gemfibrozil-thuoc-chong-tang-lipid-huyet/
809 OXYMETAZOLINE HYDROCLORID Thuốc làm giảm sung huyết – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/oxymetazoline-hydroclorid-thuoc-lam-giam-sung-huyet/
810 NIZORAL Dầu gội thuốc gì? Công dụng và giá thuốc NIZORAL Dầu gội – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/nizoral-dau-goi-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-nizoral-dau-goi/
811 FLUVASTATIN Thuốc hạ cholesterol hoàn toàn tổng hợp. – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/ha-cholesterol-hoan-toan-tong-hop/
812 LAMIVUDIN Thuốc kháng retrovirus. – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/lamivudin-thuoc-khang-retrovirus/
813 SANDIMMUN NEORAL thuốc gì? Công dụng và giá thuốc SANDIMMUN NEORAL – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/sandimmun-neoral-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-sandimmun-neoral/
814 LACTACYD thuốc gì? Công dụng và giá thuốc LACTACYD – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/lactacyd-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-lactacyd-4/
815 APO-RANITIDINE thuốc gì? Công dụng và giá thuốc APO-RANITIDINE – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/apo-ranitidine-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-apo-ranitidine/
816 BARI SULFAT Thuốc cản quang (không phối hợp) đường tiêu hóa – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/bari-sulfat-thuoc-can-quang-khong-phoi-hop-duong-tieu-hoa/
817 IDARUBICIN Chống ung thư, kháng sinh độc tế bào – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/idarubicin-chong-ung-thu-khang-sinh-doc-te-bao/
818 KALEORID LP thuốc gì? Công dụng và giá thuốc KALEORID LP – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/kaleorid-lp-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-kaleorid-lp/
819 BENAZEPRIL Thuốc điều trị tăng huyết áp – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/benazepril-thuoc-dieu-tri-tang-huyet-ap/
820 DEXAMBUTOL-INH thuốc gì? Công dụng và giá thuốc DEXAMBUTOL-INH – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/dexambutol-inh-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-dexambutol-inh/
821 TAXOL thuốc gì? Công dụng và giá thuốc TAXOL – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/taxol-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-taxol/
822 CÁC GONADOTROPIN Gonadotropin. – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/cac-gonadotropin-gonadotropin/
823 LIOTHYRONIN thuốc Hormon tuyến giáp – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/liothyronin-thuoc-hormon-tuyen-giap/
824 FLAGYL oral thuốc gì? Công dụng và giá thuốc FLAGYL oral – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/flagyl-oral-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-flagyl-oral/
825 AMPICILIN VÀ SULBACTAM – Thuốc kháng khuẩn toàn thân – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/ampicilin-va-sulbactam-thuoc-khang-khuan-toan-than/
826 TILDIEM thuốc gì? Công dụng và giá thuốc TILDIEM – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/tildiem-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-tildiem/
827 LACTACYD thuốc gì? Công dụng và giá thuốc LACTACYD – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/lactacyd-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-lactacyd-2/
828 GLUTA – DavinFrance: Tăng cường miễn dịch, làm chậm quá trình lão hóa – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/gluta-davinfrance-tang-cuong-mien-dich-lam-cham-qua-trinh-lao-hoa/
829 HYDROXYZIN KhA?ng histamin, cha��ng nA?n, cha��ng nga��a, lA�m da��u. – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/hydroxyzin-khang-histamin-chong-non-chong-ngua-lam-diu/
830 NAUTAMINE thuốc gì? Công dụng và giá thuốc NAUTAMINE – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/nautamine-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-nautamine/
831 DILATREND thuốc gì? Công dụng và giá thuốc DILATREND – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/dilatrend-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-dilatrend/
832 MODALIME 100 mg thuốc gì? Công dụng và giá thuốc MODALIME 100 mg – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/modalime-100-mg-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-modalime-100-mg/
833 BLEOMYCIN Thuốc chống ung thư – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/bleomycin-thuoc-chong-ung-thu/
834 CLARITYNE thuốc gì? Công dụng và giá thuốc CLARITYNE – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/clarityne-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-clarityne/
835 NIMODIPIN Thuốc chẹn kênh calci. – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/nimodipin-thuoc-chen-kenh-calci/
836 FELDENE thuốc gì? Công dụng và giá thuốc FELDENE – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/feldene-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-feldene/
837 DOBUTAMINE INJECTION ABBOTT thuốc gì? Công dụng và giá thuốc DOBUTAMINE INJECTION ABBOTT – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/dobutamine-injection-abbott-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuocdobutamine-injection-abbott-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-dobutamine-injection-abbott-chi-dinh-cach-su-dung-tac-dung-phu-thuoc-dobutami/
838 CALCI GLUCONAT Calcium gluconate – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/calci-gluconat-calcium-gluconate/
839 OXACILIN NATRI Kháng sinh, penicilin kháng penicilinase, isoxazolyl penicilin – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/oxacilin-natri-khang-sinh-penicilin-khang-penicilinase-isoxazolyl-penicilin/
840 FLUDITEC thuốc gì? Công dụng và giá thuốc FLUDITEC – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/fluditec-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-fluditec/
841 INSULIN – Hormon chống đái tháo đường https://tracuuthuoctay.com/insulin-hormon-chong-dai-thao-duong/
842 LANSOPRAZOL Thuốc ức chế tiết acid dịch vị, thuốc ức chế bơm proton – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/lansoprazol-thuoc-uc-che-tiet-acid-dich-vi-thuoc-uc-che-bom-proton/
843 NORADRENALIN Thuốc cường giao cảm. – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/noradrenalin-thuoc-cuong-giao-cam/
844 HYALURONIDASE Enzym. – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/hyaluronidase-enzym/
845 DICLOBERL thuốc gì? Công dụng và giá thuốc DICLOBERL – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/dicloberl-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-dicloberl/
846 HOMATROPIN HYDROBROMID Thua��c nha�? ma??t, cha��ng tia??t acetylcholin – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/homatropin-hydrobromid-thuoc-nho-mat-chong-tiet-acetylcholin/
847 TRIMETHOPRIM Kháng khuẩn – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/trimethoprim-khang-khuan/
848 ERYTHROPOIETIN Thua��c kA�ch thA�ch ta??o ha��ng ca?�u – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/erythropoietin-thuoc-kich-thich-tao-hong-cau/
849 SEDUXEN thuốc gì? Công dụng và giá thuốc SEDUXEN – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/seduxen-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-seduxen/
850 INTERFERON BETA – Chất điều hòa miễn dịch – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/interferon-beta-chat-dieu-hoa-mien-dich/
851 CHOPHYTOL ROSA oral thuốc gì? Công dụng và giá thuốc CHOPHYTOL ROSA oral – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/chophytol-rosa-oral-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-chophytol-rosa-oral/
852 MICOSTAT 7 thuốc gì? Công dụng và giá thuốc MICOSTAT 7 – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/micostat-7-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-micostat-7/
853 FOLINAT CALCI Thuốc giải độc các thuốc đối kháng acid folic. https://tracuuthuoctay.com/folinat-calci-thuoc-giai-doc-cac-thuoc-doi-khang-acid-folic/
854 CALCIBRONAT thuốc gì? Công dụng và giá thuốc CALCIBRONAT – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/calcibronat-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-calcibronat/
855 TRIHEXYPHENIDYL Thuốc kháng muscarin, thuốc chống loạn vận động, chữa Parkinson – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/trihexyphenidyl-thuoc-khang-muscarin-thuoc-chong-loan-van-dong-chua-parkinson/
856 OXYTETRACYCLIN Kháng sinh, dẫn chất tetracyclin – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/oxytetracyclin-khang-sinh-dan-chat-tetracyclin/
857 Abetol® – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/abetol/
858 ARGININE VEYRON thuốc gì? Công dụng và giá thuốc ARGININE VEYRON – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/arginine-veyron-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-arginine-veyron/
859 MICONAZOL THUỐC Chống nấm loại imidazol. – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/miconazol-thuoc-chong-nam-loai-imidazol/
860 VINCRISTIN Thuốc kìm tế bào – Thuốc chống ung thư – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/vincristin-thuoc-kim-te-bao-thuoc-chong-ung-thu/
861 Siro DAVIN-HO: Bổ phế, trừ ho, tiêu đờm – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/siro-davin-ho-bo-phe-tru-ho-tieu-dom/
862 COLCHICINE HOUDÉ thuốc gì? Công dụng và giá thuốc COLCHICINE HOUDÉ – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/colchicine-houde-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-colchicine-houde/
863 HYDROGEN PEROXID Thua��c ta?�y ua??, sA?t trA?ng. – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/hydrogen-peroxid-thuoc-tay-ue-sat-trung/
864 ACETYLCYSTEIN Thuốc tiêu chất nhầy, thuốc giải độc https://tracuuthuoctay.com/acetylcystein-thuoc-tieu-chat-nhay-thuoc-giai-doc-qua-lieu-paracetamol/
865 TOZAAR thuốc gì? Công dụng và giá thuốc TOZAAR – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/tozaar-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-tozaar/
866 FLUOCINOLON ACETONID  thuốc Corticosteroid dùng tại chỗ. – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/fluocinolon-acetonid-thuoc-corticosteroid-dung-tai-cho/
867 SELSUN GOLD thuốc gì? Công dụng và giá thuốc SELSUN GOLD – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/selsun-gold-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-selsun-gold/
868 RENOVA thuốc gì? Công dụng và giá thuốc RENOVA – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/renova-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-renova/
869 PIASCLÉDINE 300 thuốc gì? Công dụng và giá thuốc – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/piascledine-300-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc/
870 NEVRAMIN thuốc gì? Công dụng và giá thuốc NEVRAMIN – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/nevramin-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-nevramin/
871 SELBEX thuốc gì? Công dụng và giá thuốc SELBEX – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/selbex-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-selbex/
872 TAMIK thuốc gì? Công dụng và giá thuốc TAMIK – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/tamik-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-tamik/
873 CAVINTON thuốc gì? Công dụng và giá thuốc CAVINTON – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/cavinton-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-cavinton/
874 LIPOBAY thuốc gì? Công dụng và giá thuốc LIPOBAY – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/lipobay-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-lipobay/
875 BIOCALYPTOL thuốc gì? Công dụng và giá thuốc BIOCALYPTOL – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/biocalyptol-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-biocalyptol/
876 DOBUTREX thuốc gì? Công dụng và giá thuốc DOBUTREX – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/dobutrex-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-dobutrex/
877 ALBOTHYL thuốc gì? Công dụng và giá thuốc ALBOTHYL – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/albothyl-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-albothyl/
878 THIOPENTAL Thuốc mê đường tĩnh mạch – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/thiopental-thuoc-me-duong-tinh-mach/
879 FAMOTIDIN Thuốc đối kháng thụ thể histamin H2 – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/famotidin-thuoc-doi-khang-thu-the-histamin-h2/
880 TANATRIL 5 mg / 10 mg thuốc gì? Công dụng và giá thuốc – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/tanatril-5-mg-10-mg-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-tanatril-5-mg-10-mg/
881 ETAMSYLAT Thua��c ca?�m mA?u. – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/etamsylat-thuoc-cam-mau/
882 NIBIOL thuốc gì? Công dụng và giá thuốc NIBIOL – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/nibiol-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-nibiol/
883 LINCOMYCIN HYDROCLORID THUỐC Kháng sinh lincosamid/kháng sinh chống tụ cầu – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/lincomycin-hydroclorid-thuoc-khang-sinh-lincosamidkhang-sinh-chong-tu-cau/
884 OXYBENZON Thuốc chống nắng – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/oxybenzon-thuoc-chong-nang/
885 NORFLOXACIN Kháng sinh nhóm quinolon. – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/norfloxacin-khang-sinh-nhom-quinolon/
886 LOPERAMID Thuốc trị ỉa chảy – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/loperamid-thuoc-tri-ia-chay/
887 FITOVIT thuốc gì? Công dụng và giá thuốc FITOVIT – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/fitovit-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-fitovit-2/
888 OBIMIN thuốc gì? Công dụng và giá thuốc OBIMIN – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/obimin-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-obimin/
889 HEPASEL thuốc gì? Công dụng và giá thuốc HEPASEL – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/hepasel-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-hepasel/
890 BACTROBAN thuốc gì? Công dụng và giá thuốc BACTROBAN – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/bactroban-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-bactroban/
891 MAALOX thuốc gì? Công dụng và giá thuốc MAALOX – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/maalox-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-maalox/
892 NITROFURANTOIN Thuốc nitrofuran kháng khuẩn đường tiết niệu. – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/nitrofurantoin-thuoc-nitrofuran-khang-khuan-duong-tiet-nieu/
893 SEMPREX thuốc gì? Công dụng và giá thuốc SEMPREX – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/semprex-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-semprex/
894 EFFERALGAN vitamine C thuốc gì? Công dụng và giá thuốc EFFERALGAN vitamine C – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/efferalgan-vitamine-c-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-efferalgan-vitamine-c/
895 GALI NITRAT Thuốc chống tăng calci máu. https://tracuuthuoctay.com/gali-nitrat-thuoc-chong-tang-calci-mau/
896 RISORDAN 5 mg – 10 mg – RISORDAN LP 20 mg thuốc gì? Công dụng và giá thuốc RISORDAN 5 mg – 10 mg – RISORDAN LP 20 mg – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/risordan-5-mg-10-mg-risordan-lp-20-mg-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-risordan-5-mg-10-mg-risordan-lp-20-mg/
897 SORBITOL DELALANDE thuốc gì? Công dụng và giá thuốc SORBITOL DELALANDE – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/sorbitol-delalande-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-sorbitol-delalande/
898 BETAXOLOL Thuốc chẹn giao cảm beta – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/betaxolol-thuoc-chen-giao-cam-beta/
899 GANCICLOVIR Thuốc chống virus – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/ganciclovir-thuoc-chong-virus/
900 CELESTODERM-V thuốc gì? Công dụng và giá thuốc CELESTODERM-V – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/celestoderm-v-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-celestoderm-v/
901 OKACIN thuốc gì? Công dụng và giá thuốc OKACIN – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/okacin-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-okacin/
902 GLOBULIN  MIỄN  DỊCH  CHỐNG  UỐN  VÁN  VÀ  HUYẾT https://tracuuthuoctay.com/globulin-mien-dich-chong-uon-van-va-huyet-thuoc-mien-dich-thu-dong-chong-uon-van/
903 DIFLUCAN – TRIFLUCAN thuốc gì? Công dụng và giá thuốc DIFLUCAN – TRIFLUCAN – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/diflucan-triflucan-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-diflucan-triflucan/
904 FENISTIL 24 thuốc gì? Công dụng và giá thuốc FENISTIL 24 – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/fenistil-24-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-fenistil-24/
905 ERYTHROMYCIN KhA?ng sinh nhA?m macrolid – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/erythromycin-khang-sinh-nhom-macrolid/
906 CECLOR CD thuốc gì? Công dụng và giá thuốc CECLOR CD – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/ceclor-cd-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-ceclor-cd/
907 SILVIRIN kem bôi thuốc gì? Công dụng và giá thuốc SILVIRIN kem bôi – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/silvirin-kem-boi-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-silvirin-kem-boi/
908 ETIDRONAT DINATRI thua��c Cha??t a��c cha?? tiA?u x?�??ng; thua��c cha��ng tA?ng calci mA?u. – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/etidronat-dinatri-thuoc-chat-uc-che-tieu-xuong-thuoc-chong-tang-calci-mau/
909 FUROSEMID Thuốc lợi tiểu quai. – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/furosemid-thuoc-loi-tieu-quai/
910 ARTHRODONT thuốc gì? Công dụng và giá thuốc ARTHRODONT – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/arthrodont-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-arthrodont/
911 SERC thuốc gì? Công dụng và giá thuốc SERC – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/serc-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-serc/
912 CLAFORAN thuốc gì? Công dụng và giá thuốc CLAFORAN – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/claforan-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-claforan/
913 Bật mí cách tổ chức sinh nhật lần thứ 2 cho con yêu – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/bat-mi-cach-to-chuc-sinh-nhat-lan-thu-2-cho-con-yeu/
914 PRAZOSIN thuốc Chống tăng huyết áp – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/prazosin-thuoc-chong-tang-huyet-ap/
915 CEFAMANDOL Kháng sinh cephalosporin thế hệ 2. – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/cefamandol-khang-sinh-cephalosporin-the-he-2/
916 METHIONIN Thuốc giải độc paracetamol. https://tracuuthuoctay.com/methionin-thuoc-giai-doc/
917 TÍM GENTIAN Thuốc chống vi khuẩn, chống nấm – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/tim-gentian-thuoc-chong-vi-khuan-chong-nam/
918 CARDIMAX-20 thuốc gì? Công dụng và giá thuốc CARDIMAX-20 – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/cardimax-20-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-cardimax-20/
919 Abacavir + Lamivudine + Zidovudine – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/abacavir-lamivudine-zidovudine/
920 SẮT (II) SULFAT Muối sắt vô cơ – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/sat-ii-sulfat-muoi-sat-vo-co/
921 CEFAZOLIN Kháng sinh cephalosporin thế hệ 1. – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/cefazolin-khang-sinh-cephalosporin-the-he-1/
922 CARBOPHOS thuốc gì? Công dụng và giá thuốc CARBOPHOS – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/carbophos-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-carbophos/
923 VACCIN TAM LIÊN SỞI, QUAI BỊ VÀ RUBELLA – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/vaccin-tam-lien-soi-quai-bi-va-rubella/
924 AMBROXOL Thuốc long đờm, tiêu chất nhầy – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/ambroxol-thuoc-long-dom-tieu-chat-nhay/
925 Diethylcarbamazine. Diai??i??t giun sA?n – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/diethylcarbamazine-diet-giun-san/
926 ACID NALIDIXIC Thuốc Quinolon kháng khuẩn – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/acid-nalidixic-thuoc-quinolon-khang-khuan/
927 Thảo mộc quý giúp giải quyết tình trạng nghẹt mũi khó thở – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/thao-moc-quy-giup-giai-quyet-tinh-trang-nghet-mui-kho-tho/
928 VITAMINE D3 BON thuốc gì? Công dụng và giá thuốc VITAMINE D3 BON – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/vitamine-d3-bon-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-vitamine-d3-bon/
929 METOPROLOL Thuốc chẹn beta1 – adrenergic; thuốc chống tăng huyết áp – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/metoprolol-thuoc-chen-beta1-adrenergic-thuoc-chong-tang-huyet-ap/
930 VANCOMYCIN HYDROCHLORIDE thuốc gì? Công dụng và giá thuốc VANCOMYCIN HYDROCHLORIDE – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/vancomycin-hydrochloride-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-vancomycin-hydrochloride/
931 ĐỌC NHIỀU Archives – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/doc-nhieu/
932 PIRACETAM thuốc hưng trí – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/piracetam-thuoc-hung-tri/
933 PARAFIN LỎNG thuốc Nhuận tràng, ngoài da – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/parafin-long-thuoc-nhuan-trang-ngoai-da/
934 VACCIN VIÊM NÃO NHẬT BẢN – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/vaccin-viem-nao-nhat-ban/
935 VACCIN SỐT VÀNG febris flavae – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/vaccin-sot-vang-febris-flavae/
936 ADONA thuốc gì? Công dụng và giá thuốc ADONA – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/adona-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-adona/
937 TOLBUTAMID Thuốc uống chống đái tháo đường loại sulphonylurê – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/tolbutamid-thuoc-uong-chong-dai-thao-duong-loai-sulphonylure/
938 TOBRAMYCIN Kháng sinh aminoglycosid – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/tobramycin-khang-sinh-aminoglycosid/
939 Điểm mặt những nguyên nhân khiến bạn ra máu bất thường – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/diem-mat-nhung-nguyen-nhan-khien-bạn-ra-mau-bat-thuong/
940 PYRIMETHAMINE thuốc chống sốt rét – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/pyrimethamine-thuoc-chong-sot-ret/
941 Phương pháp tránh thai không chứa hormone và những điều đáng lưu ý – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/phuong-phap-tranh-thai-khong-chua-hormone-va-nhung-dieu-dang-luu-y/
942 Những thay đổi của cơ thể mẹ bầu và thai nhi ở tuần thứ 19 – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/nhung-thay-doi-cua-co-the-me-bau-va-thai-nhi-o-tuan-thu-19-2/
943 Phân loại chất béo tốt và chất béo xấu – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/phan-loai-chat-beo-tot-va-chat-beo-xau/
944 PYRIDOXINE thuốc Vitamin B6 – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/pyridoxine-thuoc-vitamin-b6/
945 AMILORID HYDROCLORID Thuốc lợi tiểu giữ kali – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/amilorid-hydroclorid-thuoc-loi-tieu-giu-kali/
946 TRETINOIN (uống) Thuốc chống ung thư – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/tretinoin-uong-thuoc-chong-ung-thu/
947 DAVINFORT: Điều trị chứng nhức đầu chóng mặt, thiếu máu, đột qụy – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/davinfort-dieu-tri-chung-nhuc-dau-chong-mat-thieu-mau-dot-quy/
948 CEFRADIN Kháng sinh cephalosporin thế hệ 1. – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/cefradin-khang-sinh-cephalosporin-the-he-1/
949 PROCAINAMID HYDROCLORID thuốc chống loạn nhịp tim – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/procainamid-hydroclorid-thuoc-chong-loan-nhip-tim/
950 DIGITOXIN Glycosid trai??? tim. – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/digitoxin-glycosid-tro-tim/
951 CEFTRIAXON Kháng sinh cephalosporin thế hệ 3. – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/ceftriaxon-khang-sinh-cephalosporin-the-he-3/
952 DITHRANOL Thuai??i??c chai??i??ng va??y na??n, dA?ng ngoAi??i. – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/dithranol-thuoc-chong-vay-nen-dung-ngoai/
953 SUCRALFAT thuốc bảo vệ niêm mạc dạ dày – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/sucralfat-thuoc-bao-ve-niem-mac-da-day/
954 PRIMAQUIN thuốc Chống sốt rét – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/primaquin-thuoc-chong-sot-ret/
955 THUỐC CHỐNG ACID CHỨA MAGNESI Kháng acid, nhuận tràng – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/thuoc-chong-acid-chua-magnesi-khang-acid-nhuan-trang/
956 DILOXANID Thuai??i??c diai??i??t amip. – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/diloxanid-thuoc-diet-amip/
957 Davinfix: Phát triển trí não, chống còi xương, kích thích tiêu hóa – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/davinfix-phat-trien-tri-nao-chong-coi-xuong-kich-thich-tieu-hoa/
958 AMITRIPTYLIN Thuốc chống trầm cảm 3 vòng có tác dụng an thần – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/amitriptylin-thuoc-chong-tram-cam-3-vong-co-tac-dung-an-than/
959 VOLTAREN thuốc gì? Công dụng và giá thuốc VOLTAREN – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/voltaren-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-voltaren/
960 CIPROFLOXACIN Kháng sinh nhóm quinolon. – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/ciprofloxacin-khang-sinh-nhom-quinolon/
961 NATTO – Davinci: Hoạt huyết, tăng cường tuần hoàn não – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/natto-davinci-hoat-huyet-tang-cuong-tuan-hoan-nao/
962 DẦU TỎI TÍA: Tăng cường sức đề kháng cho cơ thể – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/dau-toi-tia-tang-cuong-suc-de-khang-cho-co-the/
963 CHORIONIC GONADOTROPIN Gonadotropin. – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/chorionic-gonadotropin-gonadotropin/
964 Abboticin® – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/abboticin/
965 TICLOPIDIN Thuốc kháng tiểu cầu – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/ticlopidin-thuoc-khang-tieu-cau/
966 PYRAZINAMID thuốc chống lao – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/pyrazinamid-thuoc-chong-lao/
967 PHARFRANTON: Bổ sung vitamin, khoáng chất cho cơ thể – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/pharfranton-bo-sung-vitamin-khoang-chat-cho-co-the/
968 CEFALEXIN Thuốc kháng sinh uống, nhóm cephalosporin thế hệ 1. – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/cefalexin-thuoc-khang-sinh-uong-nhom-cephalosporin-the-he-1/
969 GIẢO CỔ LAM – DavinFrance: Làm hạ huyết áp, phòng ngừa các biến chứng về tim mạch – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/giao-co-lam-davinfrance-lam-ha-huyet-ap-phong-ngua-cac-bien-chung-ve-tim-mach/
970 Những điều bạn cần biết về vắc xin và cách chăm sóc trẻ 6 tuần tuổi – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/nhung-dieu-ban-can-biet-ve-vac-xin-va-cach-cham-soc-tre-6-tuan-tuoi/
971 CALCIUM-SANDOZ injectable thuốc gì? Công dụng và giá thuốc CALCIUM-SANDOZ injectable – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/calcium-sandoz-injectable-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-calcium-sandoz-injectable/
972 DavinFrance – FORWOMEN: Dành cho phụ nữ mang thai và cho con bú – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/davinfrance-forwomen-danh-cho-phu-nu-mang-thai-va-cho-con-bu/
973 BIOTIN Vitamin thuộc nhóm B – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/biotin-vitamin-thuoc-nhom-b/
974 DAKTARIN oral gel thuốc gì? Công dụng và giá thuốc DAKTARIN oral gel – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/daktarin-oral-gel-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-daktarin-oral-gel/
975 AMANTADIN Kháng virus cúm A2/thuốc điều trị bệnh Parkinson – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/amantadin-khang-virus-cum-a2thuoc-dieu-tri-benh-parkinson/
976 Cách xây dựng thực đơn cho con kén ăn – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/cach-xay-dụng-thục-don-cho-con-ken-an/
977 CYMODO: Kháng sinh thế hệ mới phổ rộng – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/cymodo-khang-sinh-the-he-moi-pho-rong/
978 CLOMIPHEN/CLOMIFEN Thuốc kháng estrogen/thuốc gây phóng noãn. – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/clomiphenclomifen-thuoc-khang-estrogenthuoc-gay-phong-noan-2/
979 DECAQUINON thuốc gì? Công dụng và giá thuốc DECAQUINON – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/decaquinon-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-decaquinon/
980 CARDURAN thuốc gì? Công dụng và giá thuốc CARDURAN – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/carduran-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-carduran/
981 DAMOCE: Điều trị các nhiễm khuẩn – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/damoce-dieu-tri-cac-nhiem-khuan-2/
982 BỔ GAN – DavinFrance: Bảo vệ gan, tăng cường chức năng gan – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/bo-gan-davinfrance-bao-ve-gan-tang-cuong-chuc-nang-gan/
983 CEFOPERAZON Kháng sinh cephalosporin thế hệ 3 – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/cefoperazon-khang-sinh-cephalosporin-the-he-3/
984 Tảo hồ bơi, những hiểm họa tiềm tàng và biện pháp khắc phục – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/tao-ho-boi-nhung-hiem-hoa-tiem-tang-va-bien-phap-khac-phuc/
985 ALPRAZOLAM Chống lo âu, chống hoảng sợ – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/alprazolam-chong-lo-au-chong-hoang-so/
986 Mẹo giúp bé thích ăn rau củ nhiều hơn – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/meo-giup-be-thich-an-rau-cu-nhieu-hon/
987 ATENOLOL Thuốc chống tăng huyết áp thuộc loại chẹn chọn lọc trên thụ thể giao cảm beta – 1. – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/atenolol-thuoc-chong-tang-huyet-ap-thuoc-loai-chen-chon-loc-tren-thu-the-giao-cam-beta-1/
988 Abboticin® – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/abboticin-4/
989 CEFACLOR Kháng sinh uống, nhóm cephalosporin thế hệ 2. – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/cefaclor-khang-sinh-uong-nhom-cephalosporin-the-he-2/
990 Abboticin® – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/abboticin-3/
991 VITACIC thuốc gì? Công dụng và giá thuốc VITACIC – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/vitacic-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-vitacic/
992 Abboticin® – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/abboticin-6/
993 Abboticin® – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/abboticin-5/
994 Abboticin® – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/abboticin-8/
995 VACCIN NÃO MÔ CẦU Meningococcal polysaccharide – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/vaccin-nao-mo-cau-meningococcal-polysaccharide/
996 VANCOMYCIN Kháng sinh loại glycopeptid nhân 3 vòng phổ hẹp – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/vancomycin-khang-sinh-loai-glycopeptid-nhan-3-vong-pho-hep/
997 VOLTAMICIN thuốc gì? Công dụng và giá thuốc VOLTAMICIN – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/voltamicin-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-voltamicin/
998 PHENYTOIN thuốc chống động kinh – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/phenytoin-thuoc-chong-dong-kinh/
999 DIPIVEFRIN Thuai??i??c chai??i??ng glA?cA?m – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/dipivefrin-thuoc-chong-glocom/
1000 PHYTOMENADION Vitamin – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/phytomenadion-vitamin/
1001 TICARCILIN Thuốc kháng sinh; penicilin bán tổng hợp – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/ticarcilin-thuoc-khang-sinh-penicilin-ban-tong-hop/
1002 DEXAMETHASON Glucocorticoid. – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/dexamethason-glucocorticoid/
1003 Công dụng trị bệnh tuyệt vời của cây sả – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/cong-dung-tri-benh-tuyet-voi-cua-cay-sa/
1004 Chuyện chăn gối: Nên nói gì trước, trong và sau khi “yêu”? – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/chuyen-chan-goi-nen-noi-gi-truoc-trong-va-sau-khi-yeu/
1005 DOPAMIN Thuai??i??c kAi??ch thAi??ch hai??i?? tha?i??n kinh giao ca??m – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/dopamin-thuoc-kich-thich-he-than-kinh-giao-cam/
1006 Chế độ dinh dưỡng những trẻ biếng ăn – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/che-do-dinh-duong-nhung-tre-bieng-an/
1007 AMOXICILIN VÀ CLAVULANAT Kháng khuẩn – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/amoxicilin-va-clavulanat-khang-khuan/
1008 POVIDON IOD thuốc Sát khuẩn – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/povidon-iod-thuoc-sat-khuan/
1009 PROPRANOLOL thuốc Chẹn beta – adrenergic – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/propranolol-thuoc-chen-beta-adrenergic/
1010 PREDNISOLON thuốc chống viêm corticosteroid – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/prednisolon-thuoc-chong-viem-corticosteroid/
1011 PIPERAZIN thuốc trị giun – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/piperazin-thuoc-tri-giun/
1012 DAPHAZYL thuốc gì? Công dụng và giá thuốc DAPHAZYL – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/daphazyl-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-daphazyl/
1013 ÍCH MẪU – DavinFrance: Bổ huyết, điều kinh làm giảm triệu chứng rối loạn kinh nguyệt – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/ich-mau-davinfrance-bo-huyet-dieu-kinh-lam-giam-trieu-chung-roi-loan-kinh-nguyet/
1014 PROPOFOL thuốc an thần – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/propofol-thuoc-an-than/
1015 DOMPERIDON Thuai??i??c chai??i??ng nA?n – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/domperidon-thuoc-chong-non/
1016 Khắc phục tình trạng rụng tóc dễ dàng như trở bàn tay – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/khac-phuc-tinh-trang-rung-toc-de-dang-nhu-tro-ban-tay/
1017 Abboticin® – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/abboticin-9/
1018 Thử ngay những động tác sau để mỡ cằm biến mất nhanh chóng! – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/thu-ngay-nhung-dong-tac-sau-de-mo-cam-bien-mat-nhanh-chong/
1019 Đừng nhầm lẫn tác dụng phụ của thuốc tránh thai với việc bạn đang mang thai – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/dung-nham-lan-tac-dung-phu-cua-thuoc-tranh-thai-voi-viec-ban-dang-mang-thai/
1020 Accupril® – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/accupril/
1021 PROGUANIL thuốc chống sốt rét – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/proguanil-thuoc-chong-sot-ret/
1022 CETIRIZIN HYDROCLORID Kháng histamin; đối kháng thụ thể H1. – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/cetirizin-hydroclorid-khang-histamin-doi-khang-thu-the-h1/
1023 PROPYLTHIOURACIL thuốc kháng giáp – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/propylthiouracil-thuoc-khang-giap/
1024 PYRIDOSTIGMIN BROMID thuốc chống nhược cơ – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/pyridostigmin-bromid-thuoc-chong-nhuoc-co/
1025 DOBUTAMIN thuai??i??c kAi??ch thAi??ch tim. – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/dobutamin-thuoc-kich-thich-tim/
1026 CLOROTHIAZID Thuốc lợi tiểu thuộc nhóm thiazid. – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/clorothiazid-thuoc-loi-tieu-thuoc-nhom-thiazid/
1027 SORBITOL thuốc nhuận tràng thẩm thấu – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/sorbitol-thuoc-nhuan-trang-tham-thau/
1028 3 thói quen hằng ngày gây tổn hại tinh trùng bạn nên biết – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/3-thoi-quen-hang-ngay-gay-ton-hai-tinh-trung-ban-nen-biet/
1029 CLONIDIN Thuốc chống tăng huyết áp. – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/clonidin-thuoc-chong-tang-huyet-ap/
1030 POHEPA: Bảo vệ tế bào gan và phục hồi chức năng gan – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/pohepa-bao-ve-te-bao-gan-va-phuc-hoi-chuc-nang-gan/
1031 Dầu dừa có thể trị bệnh vảy nến không? – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/dau-dua-co-the-tri-benh-vay-nen-khong/
1032 VISINE ORIGINAL thuốc gì? Công dụng và giá thuốc VISINE ORIGINAL – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/visine-original-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-visine-original/
1033 DIATRIZOAT Cha??t ca??n quang tha?�m tha??u cao – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/diatrizoat-chat-can-quang-tham-thau-cao/
1034 VITREOLENT thuốc gì? Công dụng và giá thuốc VITREOLENT – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/vitreolent-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-vitreolent/
1035 VACCIN tạo miễn dịch chủ động RUBELLA – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/vaccin-tao-mien-dich-chu-dong-rubella/
1036 DEHYDROEMETIN Thua��c dia��t vi sinh va?�t A�??n bA�o – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/dehydroemetin-thuoc-diet-vi-sinh-vat-don-bao/
1037 STREPTOKINASE thuốc tiêu huyết khối – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/streptokinase-thuoc-tieu-huyet-khoi/
1038 Bố mẹ làm gì nếu bé kén ăn? – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/bo-me-lam-gi-neu-be-ken-an/
1039 DIGOXIN Thuai??i??c chai??i??ng loa??n nhai??i??p, glycosid trai??? tim – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/digoxin-thuoc-chong-loan-nhip-glycosid-tro-tim/
1040 ARTEMISININ Thuốc chống sốt rét – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/artemisinin-thuoc-chong-sot-ret/
1041 DIPYRIDAMOL Thuai??i??c khA?ng tiai???u ca?i??u. – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/dipyridamol-thuoc-khang-tieu-cau/
1042 BIO – DavinFrance – Viên nang – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/bio-davinfrance-vien-nang/
1043 Điểm mặt những nguyên nhân khiến bạn ra máu bất thường – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/diem-mat-nhung-nguyen-nhan-khien-bạn-ra-mau-bat-thuong-2/
1044 PYRANTEL thuốc giun – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/pyrantel-thuoc-giun/
1045 Tiết lộ phương pháp tránh thai khi cho con bú – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/tiet-lo-phuong-phap-tranh-thai-khi-cho-con-bu/
1046 Làm thế nào để đối mặt với bệnh gan nhiễm mỡ? – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/lam-the-nao-de-doi-mat-voi-benh-gan-nhiem-mo/
1047 DAUNORUBICIN Cha��ng ung th?� – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/daunorubicin-chong-ung-thu/
1048 POLYMYXIN B thuốc Kháng sinh – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/polymyxin-b-thuoc-khang-sinh/
1049 WELLFERON thuốc gì? Công dụng và giá thuốc WELLFERON – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/wellferon-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-wellferon/
1050 CICLOSPORIN Thuốc giảm miễn dịch. – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/ciclosporin-thuoc-giam-mien-dich/
1051 DANTROLEN NATRI Thua��c tra��c tia??p giA?n c?? vA?n – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/dantrolen-natri-thuoc-truc-tiep-gian-co-van/
1052 CALYPSOL thuốc gì? Công dụng và giá thuốc CALYPSOL – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/calypsol-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-calypsol/
1053 Phân loại sẹo và cách điều trị sẹo mà bạn nên biết – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/phan-loai-seo-va-cach-dieu-tri-seo-ma-ban-nen-biet/
1054 Diclofenac Thuai??i??c chai??i??ng viA?m khA?ng steroid. – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/diclofenac-thuoc-chong-viem-khong-steroid/
1055 DEHYDROEMETIN Thuốc diệt vi sinh vật đơn bào – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/dehydroemetin-thuoc-diet-vi-sinh-vat-don-bao-2/
1056 CLORTALIDON Lợi tiểu; Chống tăng huyết áp. – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/clortalidon-loi-tieu-chong-tang-huyet-ap/
1057 DOXAZOSIN Thuai??i??c phong ba?? thai??? thai??? alpha – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/doxazosin-thuoc-phong-be-thu-the-alpha/
1058 VASOPRESSIN (CÁC VASOPRESSIN) Hormon chống bài niệu – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/vasopressin-cac-vasopressin-hormon-chong-bai-nieu/
1059 CISPLATIN Thuốc hóa trị liệu chống ung thư. – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/cisplatin-thuoc-hoa-tri-lieu-chong-ung-thu/
1060 CINARIZIN Kháng histamin (H1). – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/cinarizin-khang-histamin-h1/
1061 ACID IOPANOIC Thuốc chụp X – quang đường mật – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/acid-iopanoic-thuoc-chup-x-quang-duong-mat/
1062 PROPAFENONE thuốc chống loạn nhịp – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/propafenone-thuoc-chong-loan-nhip/
1063 DIFLUNISAL Thuai??i??c chai??i??ng viA?m khA?ng steroid – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/diflunisal-thuoc-chong-viem-khong-steroid/
1064 BỔ MÁU – DavinFrance: Bổ sung sắt giúp dự phòng và cải thiện tình trạng thiếu máu do thiếu sắt – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/bo-mau-davinfrance-bo-sung-sat-giup-du-phong-va-cai-thien-tinh-trang-thieu-mau-do-thieu-sat/
1065 SẮT DEXTRAN thuốc trị thiếu máu – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/sat-dextran-thuoc-tri-thieu-mau/
1066 PARACETAMOL thuốc Giảm đau, hạ sốt – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/paracetamol-thuoc-giam-dau-ha-sot/
1067 CLARITHROMYCIN Kháng sinh macrolid bán tổng hợp. – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/clarithromycin-khang-sinh-macrolid-ban-tong-hop/
1068 DEXTRAN 1 dA?ng A�a�? phA?ng nga��a pha??n va�� do dextran cao phA?n ta�� – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/dextran-1-dung-de-phong-ngua-phan-ve-do-dextran-cao-phan-tu/
1069 ACID VALPROIC Thuốc chống động kinh (dẫn chất của acid béo) – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/acid-valproic-thuoc-chong-dong-kinh-dan-chat-cua-acid-beo/
1070 Những triệu chứng mang thai thường gặp ở tuần thứ 18 – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/nhung-trieu-chung-mang-thai-thuong-gap-o-tuan-thu-18/
1071 PILOCARPIN thuốc cholinergic dùng cho mắt – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/pilocarpin-thuoc-cholinergic-dung-cho-mat/
1072 VINCRISTIN – RICHTER thuốc gì? Công dụng và giá thuốc VINCRISTIN – RICHTER – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/vincristin-richter-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-vincristin-richter/
1073 CEFAPIRIN Kháng sinh nhóm cephalosporin thế hệ 1. – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/cefapirin-khang-sinh-nhom-cephalosporin-the-he-1/
1074 Mách bạn cách chữa dứt điểm nghẹt mũi cho con – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/mach-ban-cach-chua-dut-diem-nghet-mui-cho-con/
1075 SPIRONOLACTONE thuốc lợi tiểu – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/spironolacton-thuoc-loi-tieu/
1076 CITI – DavinFrance (Vỉ): Tăng cường trí nhớ giảm căng thẳng thần kinh – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/citi-davinfrance-vi-tang-cuong-tri-nho-giam-cang-thang-than-kinh/
1077 DIPHENHYDRAMIN Thuai??i??c khA?ng histamin – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/diphenhydramin-thuoc-khang-histamin/
1078 ALTEPLASE Thuốc tan huyết khối – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/alteplase-thuoc-tan-huyet-khoi/
1079 SANDOSTATIN thuốc gì? Công dụng và giá thuốc SANDOSTATIN – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/sandostatin-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-sandostatin/
1080 POLYGELIN Chất thay thế huyết tương – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/polygelin-chat-thay-the-huyet-tuong/
1081 Abelcet® là thuốc gì? – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/abelcet-la-thuoc-gi/
1082 PETHIDIN HYDROCLORID thuốc Giảm đau – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/pethidin-hydroclorid-thuoc-giam-dau/
1083 VITABACT thuốc gì? Công dụng và giá thuốc VITABACT – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/vitabact-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-vitabact/
1084 METHOTREXAT Thuốc chống ung thư (liều cao) và ức chế miễn dịch (liều thấp). – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/methotrexat-thuoc-chong-ung-thu-lieu-cao-va-uc-che-mien-dich-lieu-thap/
1085 DEXTROPROPOXYPHEN Gia??m ho. – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/dextropropoxyphen-giam-ho/
1086 AMLODIPIN Chống đau thắt ngực, chống tăng huyết áp, chất đối kháng kênh calci – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/amlodipin-chong-dau-that-nguc-chong-tang-huyet-ap-chat-doi-khang-kenh-calci/
1087 PROCAIN PENICILIN thuốc kháng khuẩn – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/procain-penicilin-thuoc-khang-khuan/
1088 ZIKAFAN: Bổ phế – Trừ ho – Tiêu đờm – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/zikafan-bo-phe-tru-ho-tieu-dom/
1089 THUỐC PHIỆN Thuốc giảm đau, thuốc ngủ (gây nghiện) – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/thuoc-phien-thuoc-giam-dau-thuoc-ngu-gay-nghien/
1090 PHENOXYMETHYL PENICILIN thuốc Kháng sinh nhóm beta – lactam – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/phenoxymethyl-penicilin-thuoc-khang-sinh-nhom-beta-lactam/
1091 CARVEDILOL Thuốc chống tăng huyết áp. – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/carvedilol-thuoc-chong-tang-huyet-ap/
1092 AMIODARON Thuốc chống loạn nhịp – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/amiodaron-thuoc-chong-loan-nhip/
1093 CALMOL 325 / CALMOL 500 thuốc gì? Công dụng và giá thuốc CALMOL 325 / CALMOL 500 – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/calmol-325-calmol-500-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-calmol-325-calmol-500/
1094 CLORHEXIDIN Thuốc sát khuẩn và khử khuẩn – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/clorhexidin-thuoc-sat-khuan-va-khu-khuan/
1095 Nếu muốn làm mẹ đơn thân, bạn cần biết về thụ tinh nhân tạo! – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/neu-muon-lam-mẹ-don-than-bạn-can-biet-ve-thu-tinh-nhan-tao/
1096 Triệu chứng của hen suyễn, lời cảnh báo chớ nên xem nhẹ – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/trieu-chung-cua-hen-suyen-loi-canh-bao-cho-nen-xem-nhe/
1097 DANZEN thuốc gì? Công dụng và giá thuốc DANZEN – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/danzen-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-danzen/
1098 DAFLON 500 mg thuốc gì? Công dụng và giá thuốc DAFLON 500 mg – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/daflon-500-mg-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-daflon-500-mg/
1099 Abboticin® – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/abboticin-11/
1100 Abboticin® – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/abboticin-12/
1101 PAPAVERIN Thuốc chống co thắt – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/papaverin-thuoc-chong-co-that/
1102 Thuốc abacavir là gì? – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/thuoc-abacavir-la-gi-2/
1103 Làm thế nào để ngăn ngừa thai ngoài ý muốn? – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/lam-the-nao-de-ngan-ngua-thai-ngoai-y-muon/
1104 DISOPYRAMID Thuai??i??c chai??i??ng loa??n nhai??i??p – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/disopyramid-thuoc-chong-loan-nhip/
1105 CLOMIPRAMIN HYDROCLORID Thuốc chống trầm cảm. – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/clomipramin-hydroclorid-thuoc-chong-tram-cam/
1106 VACCIN LAO Vaccinum tuberculosis (BCG) cryodesiccatum – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/vaccin-lao-vaccinum-tuberculosis-bcg-cryodesiccatum/
1107 DÉCAPEPTYL 0,1 mg thuốc gì? Công dụng và giá thuốc DÉCAPEPTYL 0,1 mg – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/decapeptyl-01-mg-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-decapeptyl-01-mg/
1108 Abboticin® – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/abboticin-16/
1109 Abboticin® – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/abboticin-17/
1110 DEXTRAN 70 Da��ch truya�?n thay tha?? huya??t t?�??ng – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/dextran-70-dich-truyen-thay-the-huyet-tuong/
1111 Abboticin® – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/abboticin-18/
1112 Abboticin® – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/abboticin-19/
1113 CEFPIROM Kháng sinh cephalosporin thế hệ 4. – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/cefpirom-khang-sinh-cephalosporin-the-he-4/
1114 ALAXAN thuốc gì? công dụng và giá thuốc ALAXAN – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/alaxan-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-alaxan/
1115 VACCIN DẠI Rabies vaccine – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/vaccin-dai-rabies-vaccine/
1116 PRAZIQUANTEL thuốc diệt giun sán – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/praziquantel-thuoc-diet-giun-san/
1117 VACCIN BẠI LIỆT BẤT HOẠT (VACCIN SALK, IPV) – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/vaccin-bai-liet-bat-hoat-vaccin-salk-ipv/
1118 DẦU GẤC – Davinci: Giúp đẹp da, tốt cho tim mạch, chỗng lão hóa – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/dau-gac-davinci-giup-dep-da-tot-cho-tim-mach-chong-lao-hoa/
1119 CLOFIBRAT Thuốc hạ lipid máu – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/clofibrat-thuoc-ha-lipid-mau/
1120 PROTAMIN SULFAT thuốc giải độc heparin – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/protamin-sulfat-thuoc-giai-doc-heparin/
1121 CEFALOTIN Thuốc tiêm kháng sinh nhóm cephalosporin thế hệ 1. – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/cefalotin-thuoc-tiem-khang-sinh-nhom-cephalosporin-the-he-1/
1122 DINATRI CALCI EDETAT Cha??t ta??o phai??i??c, thuai??i??c gia??i Ai??ai??i??c chAi?? – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/dinatri-calci-edetat-chat-tao-phuc-thuoc-giai-doc-chi/
1123 AMOXICILIN Kháng sinh nhóm beta lactam, aminopeni-cilin – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/amoxicilin-khang-sinh-nhom-beta-lactam-aminopeni-cilin/
1124 ATROPIN Thuốc kháng acetyl cholin (ức chế đối giao cảm). – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/atropin-thuoc-khang-acetyl-cholin-uc-che-doi-giao-cam/
1125 PIPERACILIN thuốc Kháng sinh – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/piperacilin-thuoc-khang-sinh/
1126 ASPARAGINASE Thuốc chống ung thư – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/asparaginase-thuoc-chong-ung-thu/
1127 CEFEPIM Kháng sinh nhóm cephalosporin thế hệ 4. – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/cefepim-khang-sinh-nhom-cephalosporin-the-he-4/
1128 Abiraterone – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/abiraterone/
1129 Bật mí lợi ích tuyệt vời của rau xà lách – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/bat-mi-loi-ich-tuyet-voi-cua-rau-xa-lach/
1130 ARTEMETHER Thuốc chống sốt rét – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/artemether-thuoc-chong-sot-ret/
1131 Hiện tượng ra đốm máu ở chị em phụ nữ – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/hien-tuong-ra-dom-mau-o-chi-em-phu-nu/
1132 CLORPROPAMID Thuốc chống đái tháo đường nhóm sulfonylurê. – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/clorpropamid-thuoc-chong-dai-thao-duong-nhom-sulfonylure/
1133 Những thay đổi của cơ thể mẹ bầu và thai nhi ở tuần thứ 19 – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/nhung-thay-doi-cua-co-the-me-bau-va-thai-nhi-o-tuan-thu-19/
1134 THUỐC UỐNG BÙ NƯỚC VÀ ĐIỆN GIẢI – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/thuoc-uong-bu-nuoc-va-dien-giai/
1135 Diazepam An tha?�n, gia??i lo, gA?y nga��. – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/diazepam-an-than-giai-lo-gay-ngu/
1136 Bụi có thể khiến bạn tăng cân? – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/bui-co-the-khien-ban-tang-can/
1137 PROPYLIODON thuốc cản quang chụp phế quản – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/propyliodon-thuoc-can-quang-chup-phe-quan/
1138 4 mẹo nhỏ giúp trị sẹo ở chân bạn nên biết – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/4-meo-nho-giup-tri-seo-o-chan-ban-nen-biet/
1139 ALBENDAZOL Thuốc chống giun sán phổ rộng – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/albendazol-thuoc-chong-giun-san-pho-rong/
1140 Viêm gan siêu vi và virus viêm gan: Tìm hiểu ngay để phòng tránh bệnh – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/viem-gan-sieu-vi-va-virus-viem-gan-tim-hieu-ngay-de-phong-tranh-benh/
1141 Abomacetin® – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/abomacetin/
1142 Abboticin® – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/abboticin-20/
1143 CLINDAMYCIN Kháng sinh họ lincosamid. – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/clindamycin-khang-sinh-ho-lincosamid/
1144 Abboticin® – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/abboticin-21/
1145 SULFASALAZINE thuốc kháng khuẩn – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/sulfasalazine-thuoc-khang-khuan/
1146 BỔ KHỚP – PHÁP: Duy trì sức khỏe xương khớp – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/bo-khop-phap-duy-tri-suc-khoe-xuong-khop/
1147 DÉCAPEPTYL 3,75 mg thuốc gì? Công dụng và giá thuốc DÉCAPEPTYL 3,75 mg – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/decapeptyl-375-mg-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-decapeptyl-375-mg/
1148 PROMETHAZIN HYDROCLORID thuốc an thần – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/promethazin-hydroclorid-thuoc-an-than/
1149 ACID PARA – AMINOBENZOIC Thuốc chống nắng – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/acid-para-aminobenzoic-thuoc-chong-nang/
1150 ACID TRANEXAMIC Thuốc cầm máu – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/acid-tranexamic-thuoc-cam-mau/
1151 PIROXICAM thuốc chống viêm không steroid – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/piroxicam-thuoc-chong-viem-khong-steroid/
1152 Si rô Davinmo: tăng cường sức đề kháng – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/si-ro-davinmo-tang-cuong-suc-de-khang/
1153 CLOROQUIN Thuốc điều trị sốt rét, diệt amip, chống thấp khớp, điều trị luput ban đỏ – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/cloroquin-thuoc-dieu-tri-sot-ret-diet-amip-chong-thap-khop-dieu-tri-luput-ban-do/
1154 DILTIAZEM Thuai??i??c Ai??ai??i??i khA?ng calci, trai??i?? Ai??au tha??t ngai??i??c vAi?? tA?ng huya??t A?p – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/diltiazem-thuoc-doi-khang-calci-tri-dau-that-nguc-va-tang-huyet-ap/
1155 Acarosan® – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/acarosan/
1156 DEFEROXAMIN Thua��c gia??i A�a��c do nga�� A�a��c sa??t, nhA?m – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/deferoxamin-thuoc-giai-doc-do-ngo-doc-sat-nhom/
1157 SIMVASTATIN thuốc tim mạch – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/simvastatin-thuoc-tim-mach/
1158 PROGESTERONE – Hormon progestin – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/progesterone-hormon-progestin/
1159 CYMODO-200: Kháng sinh thế hệ mới phổ rộng – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/cymodo-200-khang-sinh-the-he-moi-pho-rong/
1160 2 mặt của tính thích cạnh tranh ở trẻ – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/2-mạt-của-tinh-thich-canh-tranh-o-trẻ/
1161 DIHYDROERGOTAMIN Chai??i??ng Ai??au nai??i??a Ai??a?i??u,hai??i??y giao ca??m alpha – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/dihydroergotamin-chong-dau-nua-dauhuy-giao-cam-alpha/
1162 Viêm gan và tình dục, câu chuyện về lây truyền bệnh và sự an toàn – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/viem-gan-va-tinh-duc-cau-chuyen-ve-lay-truyen-benh-va-su-an-toan/
1163 PHARFRANTON: Bổ sung vitamin, khoáng chất cho cơ thể – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/pharfranton-bo-sung-vitamin-khoang-chat-cho-co-the-2/
1164 Abciximab – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/abciximab/
1165 ATAPULGIT Chất hấp phụ chống ỉa chảy – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/atapulgit-chat-hap-phu-chong-ia-chay/
1166 SMEC – DavinFrance – Điều trị tiêu chảy bảo vệ dạ dày và đường ruột – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/smec-davinfrance-dieu-tri-tieu-chay-bao-ve-da-day-va-duong-ruot/
1167 CLOTRIMAZOL Thuốc chống nấm tại chỗ, phổ rộng. – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/clotrimazol-thuoc-chong-nam-tai-cho-pho-rong/
1168 SOTALOL thuốc chống loạn nhịp tim – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/sotalol-thuoc-chong-loan-nhip-tim/
1169 VACCIN LIÊN HỢP HAEMOPHILUS TYP B – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/vaccin-lien-hop-haemophilus-typ-b/
1170 SUXAMETHONIUM thuốc chẹn thần kinh – cơ – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/suxamethonium-thuoc-chen-than-kinh-co/
1171 PHENOBARBITAL thuốc Chống co giật và an thần – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/phenobarbital-thuoc-chong-co-giat-va-an-than/
1172 Lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe đến từ việc uống sữa dê – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/loi-ich-tuyet-voi-cho-suc-khoe-den-tu-viec-uong-sua-de/
1173 VACCIN SỞI MORBILLORUM VIVUM – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/vaccin-soi-morbillorum-vivum/
1174 SULFACETAMID NATRI thuốc kháng khuẩn – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/sulfacetamid-natri-thuoc-khang-khuan/
1175 DECOLGEN FORTE – DECOLGEN LIQUIDE thuốc gì? Công dụng và giá thuốc DECOLGEN FORTE – DECOLGEN LIQUIDE – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/decolgen-forte-decolgen-liquide-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-decolgen-forte-decolgen-liquide/
1176 CERE – DavinFrance (Vỉ): Hoạt huyết, tăng cường tuần hoàn não – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/cere-davinfrance-vi-hoat-huyet-tang-cuong-tuan-hoan-nao/
1177 ALCURONIUM CLORID Thuốc phong bế thần kinh cơ – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/alcuronium-clorid-thuoc-phong-be-than-kinh-co/
1178 CISAPRID Thuốc gây tiết acetylcholin, thuốc tăng vận động dạ dày. – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/cisaprid-thuoc-gay-tiet-acetylcholin-thuoc-tang-van-dong-da-day/
1179 METFORMIN Thuốc chống đái tháo đường (uống) https://tracuuthuoctay.com/metformin-thuoc-chong-dai-thao-duong-uong/
1180 CIMETIDIN Kháng thụ thể H2 histamin. – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/cimetidin-khang-thu-the-h2-histamin/
1181 AMIKACIN Kháng sinh họ aminoglycosid – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/amikacin-khang-sinh-ho-aminoglycosid/
1182 ALBUMIN Thuốc tăng thể tích máu, thuốc chống tăng bilirubin huyết – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/albumin-thuoc-tang-the-tich-mau-thuoc-chong-tang-bilirubin-huyet/
1183 METOCLOPRAMID thuốc Chống nôn.Thuốc chẹn thụ thể dopamin.Thuốc kích thích nhu động dạ dày – ruột. – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/metoclopramid-thuoc-chong-non-thuoc-chen-thu-the-dopamin-thuoc-kich-thich-nhu-dong-da-day-ruot/
1184 CEFPODOXIM Kháng sinh cephalosporin thế hệ 3. – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/cefpodoxim-khang-sinh-cephalosporin-the-he-3/
1185 TRETINOIN Retinoid dùng bôi trị trứng cá – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/tretinoin-retinoid-dung-boi-tri-trung-ca/
1186 DAPSON thua��c a��c cha?? sa�� phA?t tria�?n ca��a tra��c khua?�n Hansen – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/dapson-thuoc-uc-che-su-phat-trien-cua-truc-khuan-hansen/
1187 CEFTAZIDIM Kháng sinh cephalosporin thế hệ 3. – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/ceftazidim-khang-sinh-cephalosporin-the-he-3/
1188 SELEN SULFID thuốc chống bã nhờn, chống nấm – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/selen-sulfid-thuoc-chong-ba-nhon-chong-nam/
1189 VACCIN TẢ cholerae inactivatum – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/vaccin-ta-cholerae-inactivatum/
1190 CALCREM thuốc gì? Công dụng và giá thuốc CALCREM – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/calcrem-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-calcrem/
1191 Loại trái cây và vitamin nào tốt cho bạn khi kinh nguyệt ra quá nhiều? – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/loai-trai-cay-va-vitamin-nao-tot-cho-ban-khi-kinh-nguyet-ra-qua-nhieu/
1192 ALIMEMAZIN Ðối kháng thụ thể histamin H1, thuốc an thần – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/alimemazin-doi-khang-thu-the-histamin-h1-thuoc-an-than/
1193 DAIVONEX thuốc gì? Công dụng và giá thuốc DAIVONEX – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/daivonex-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-daivonex/
1194 VACCIN GIẢI ĐỘC TỐ BẠCH HẦU Vaccinum diphtheriae adsorbatum – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/vaccin-giai-doc-to-bach-hau-vaccinum-diphtheriae-adsorbatum/
1195 9 nguyên tắc vàng để giảm cân an toàn bạn nên nắm rõ – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/9-nguyen-tac-vang-de-giam-can-an-toan-ban-nen-nam-ro/
1196 SELEGILINE thuốc chữa bệnh Parkinson – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/selegiline-thuoc-chua-benh-parkinson/
1197 THUỐC TƯƠNG TỰ HORMON GIẢI  PHÓNG GONADOTROPIN – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/thuoc-tuong-tu-hormon-giai-phong-gonadotropin/
1198 AMPHOTERICIN B Kháng sinh chống nấm – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/amphotericin-b-khang-sinh-chong-nam/
1199 DESMOPRESSIN Cha��ng la�?i nia��u – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/desmopressin-chong-loi-nieu/
1200 CLORAL HYDRAT Thuốc an thần gây ngủ. – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/cloral-hydrat-thuoc-an-than-gay-ngu/
1201 Tổng hợp bài viết tại Tra Cứu Thuốc Tây – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/tong-hop-bai-viet-tai-tra-cuu-thuoc-tay/
1202 VEROSPIRON thuốc gì? Công dụng và giá thuốc VEROSPIRON – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/verospiron-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-verospiron/
1203 VASOBRAL thuốc gì? Công dụng và giá thuốc VASOBRAL – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/vasobral-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-vasobral/
1204 VENTOLIN thuốc gì? Công dụng và giá thuốc VENTOLIN – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/ventolin-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-ventolin/
1205 VASTAREL thuốc gì? Công dụng và giá thuốc VASTAREL – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/vastarel-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-vastarel/
1206 VERGETURINE thuốc gì? Công dụng và giá thuốc VERGETURINE – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/vergeturine-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-vergeturine/
1207 VAXEM HIB thuốc gì? Công dụng và giá thuốc VAXEM HIB – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/vaxem-hib-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-vaxem-hib/
1208 VEYBIROL-TYROTHRICINE thuốc gì? Công dụng và giá thuốc VEYBIROL-TYROTHRICINE – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/veybirol-tyrothricine-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-veybirol-tyrothricine/
1209 VERORAB thuốc gì? Công dụng và giá thuốc VERORAB – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/verorab-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-verorab/
1210 VARILRIX thuốc gì? Công dụng và giá thuốc VARILRIX – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/varilrix-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-varilrix/
1211 VIARTRIL-S thuốc gì? Công dụng và giá thuốc VIARTRIL-S – Tra Cứu Thuốc Tây https://tracuuthuoctay.com/viartril-s-thuoc-gi-cong-dung-va-gia-thuoc-viartril-s/

 

 

Web Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Facebook Comments

%d bloggers like this: